Атхарваведа

Атхарваведа. Сторінка тексту

Атхарваве́да (санскр. अथर्ववेद — веда Атхарванів, веда заклинань) — одна з 4-х ведійських (див. Веди) сангіт, частина корпусу священних текстів, що належать до одкровення індуїзму (шруті).

Хронологія

Датують початком 1 тис. до н. е. Атхарваведа склалася пізніше за Ріґведу й Самаведу, проте питання її хронології відносно Яджурведи залишається нерозв’язаним. Досить пізно була включена до канону ведійських текстів. Закони Ману («Ману-смриті»), укладання яких було завершене у перші століття н. е., згадують лише 3 веди: Ріґведу, Самаведу та Яджурведу. Ці веди об’єднували під назвою «траї відья» (санскрит त्रयी विद्या — потрійне знання). Деякі брагмáни дотепер не вважають Атхарваведу «справжньою» ведою.

Структура

Складається з 20 книг, що містять бл. 6000 або бл. 6500 віршів (залежно від редакції веди, яких збереглося дві).

Первісна назва веди — «Атхарва» або «Атхарванґіраса» [Атхарван та Анґірас — імена двох міфічних риші (санскр. ऋषि — віщун, мудрець), засновників родів Атхарванів та Анґірасів].

Заклинання Атхарваведи, спрямовані на досягнення добрих задумів (аналог «білої» магії), традиція приписує Атхарванам (названі «атхарванами»), а спрямовані на злі цілі («чорна» магія) — Анґірасам (названі «анґірасами»).

Зміст

З огляду на зміст, Атхарваведа є найменш залежною від Ріґведи (у порівнянні з Самаведою та Яджурведою).

Зміст Атхарваведи складають замовляння проти хвороб, демонів і чаклунів, що їх викликають; проти ворогів, отруйних змій та всіляких небезпек; замовляння на народження гарних нащадків, досягнення добробуту, влади, тривалого життя, щастя у шлюбі; любовні замовляння тощо.

Атхарваведа містить також світоспоглядальні й космогонічні гімни (можливо, також підпорядковані магічним цілям), у яких розвинуто ідею універсального начала, що лежить в основі всіх явищ.

На відміну від Ріґведи, гімни якої переважно є високою релігійною поезією, спрямованою на уславлення божеств, від волі яких залежить доля людини, в Атхарваведі магічний елемент майже цілком витісняє релігійний, а згадані божества підвладні заклинателю, який володіє магічною технікою. Якщо гімни Ріґведи здебільшого пов’язані зі складними ритуалами, що вимагали участі багатьох жерців і мали характер колективних свят, то ритуали Атхарваведи — переважно домашні обряди, здійснювані біля родинного вогнища.

Традиція співвіднесла Атхарваведу з функціями домашнього (сімейного) жерця пурогіти, а згодом — жерця-брагмана, котрий керував жертвоприношенням і виправляв допущені під час нього помилки за допомогою заклинань веди.

Значення

Атхарваведа унікальна тим, що значно більшою мірою, ніж решта самгіт, увібрала в себе народні вірування арійського (див. Арії) та доарійського населення Індії, стала багатим джерелом вивчення побуту, потреб, світогляду давньоіндійського суспільства.

В Атхарваведі закладені витоки індійської медицини, психології, астрономії.

Джерела

Англ. перекл. —

  • Atharva-Veda Saṁhitā. Sanskrit Text, English Translation, Notes & Index of Verses according to the Translation of W.D. Whitney and Bhāṣya of Sāyaṇācārya [including 20th Kāṇḍa] : in 3 vol. / Ed. by K. L. Joshi. Delhi : Parimal Publications, 2000. Vol. I: Kāṇḍas 1–6. 670 p.; Vol. II: Kāṇḍas 7–13. 606 p.; Vol. III: Kāṇḍas 14–20. 719 p.

Рос. перекл. —

  • Атхарваведа (Шаунака) / Пер. Т. Я. Елизаренковой : в 3-х т. Москва : «Восточная литература» РАН, 2005–2010. Т. 1: Книги I–VII. 2005. 573 с.; Т. 2: Книги VIII–XII. 2007. 293 с.; Т. 3: Книги XIII–XIX. 2010. 231 c.

Укр. перекл. —

  • Голоси Стародавньої Індії: Антологія давньоіндійської літератури / Пер. із санскр. П. Ріттер. Київ : Дніпро, 1982. 351 с.

Література

  1. Bloomfield M. The Atharvaveda. Strassburg : Verlag von Karl J. Trübner, 1899. 136 p.
  2. Karambelkar V. W. The Atharvavedic Civilization: Its Place in the Indo-Aryan Culture. Nagpur : Nagpur University, 1959. 315 p.
  3. Parpola A. The Roots of Hinduism: The Early Aryans and the Indus Civilization. Oxford: Oxford University Press, 2015. 363 p.

Автор ВУЕ

О. А. Луцишина


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Луцишина О. А. Атхарваведа // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Атхарваведа (дата звернення: 17.01.2022).


Оприлюднено

Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
12.09.2020

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ