Магія

сукупність уявлень, обрядів і дій, пов’язаних з вірою в можливість впливати на навколишню дійсність особливими способами, відмінними від повсякденної практичної діяльності