Атман (О. А. Луцишина)

А́тман (санскр. ātman) — одне з центральних понять iндійських релiгійно-фiлософських традицій на позначення істинної сутності індивіда.

Як філософське поняття оформлюється в упанішадах (найдавніші з них — «Чхандоґ’я» та «Брігадараньяка» — датуються 8–7 ст. до н. е.). Смислонаповнення терміну «атман» вiд Рiґведи до упанiшад відбиває розвиток уявлень про ту найглибшу сутність індивіда, що є носієм або підставою його життя і самототожності.

Ще у сангітах (див. Веди) іменник «атман» починають вживати в усіх відмінках у функції зворотного займенника «себе», причому такий спосіб вживання слова стає головним у санскритській мові. Залежно від того, що у ведійських текстах розумілося під «собою», атманом могли називати: дихання-життя, тіло, глибинну сутність індивіда, яку неможливо ототожнити з жодним фізичним або психічним явищем. Останнє серед згаданих значень є найпізнішим, сформувалося у найдавніших упанішадах та стало базовим для розвитку концепцій атмана у різних релігійних та філософських напрямах.

В упанішадах атман — вічна й незмінна сутність індивіда, «дух», ототожнюється з Брáгманом, сутністю всього.

Література

  1. Gardner J. R. The Vedavid Database and Dissertation on the Developing Terminology for the Self in Vedic India. The University of Iowa, 1998. URL: http://vedavid.org/diss/ (дата звернення: 26.03.2020).
  2. Paranjape A. C. Self and Identity in Modern Psychology and Indian Thought. New York : Plenum Press, 1998. 434 p.
  3. Elizarenkova T. The Word Ātmán in the Ṛgveda // Indologica Taurinensia. 2005. Vol. 31. P. 121–134.
  4. Kudelska M. Dlaczego istnieje raczej “Ja” niż „to”? Ontologia podmiotu w Upaniszadach. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2009. 229 s.
  5. Wynn A. The Ātman and its Negation // Journal of the International Association of Buddhist Studies. 2010. Vol. 33. No. 1–2. P. 103–171.
  6. Orqueda V. Semantic Change of Ātmán- in the Ṛgveda and Atharvaveda // Alfa : Revista de Linguística (São José do Rio Preto). 2015. Vol. 59. No. 2. P. 329–353.

Див. також

Атман (І. В. Петленко)

Автор ВУЕ

Луцишина О. А.


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Луцишина О. А. Атман (О. А. Луцишина) // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Атман (О. А. Луцишина) (дата звернення: 17.01.2022).


Оприлюднено

Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
15.04.2020

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ