Астрономічна освіта в Україні

Астрономі́чна осві́та в Украї́ні — система навчальних закладів, які забезпечують вивчення астрономії або популяризують її досягнення.

Історична довідка

Уперше на території України систематичне вивчення астрономії було розпочате 1577 в школі, що працювала при Острозькій академії.

1585–1586 астрономію викладали в Львівській братській школі, а з 1632 в Києво-Могилянській колегії (див. Києво-Могилянська академія). В останній курс астрономії читали з урахуванням найновіших досягнень у цій науці, а також передового досвіду та традицій класичних європейських університетів.

Астрономію як окремий навчальний предмет викладали в гімназіях та університетах за доби перебування частини українських земель у складі Російської імперії, а також у роки існування СРСР. У незалежній Україні астрономію (астрофізику) вивчають у закладах вищої освіти, середній школі, а її окремі елементи — у дошкільних навчальних закладах.

Характеристика

Кафедри астрономії класичних університетів

Кафедру астрономії і фізики космосу Київського національного університету імені Тараса Шевченка створено в 1834. Кафедра забезпечує ґрунтовну підготовку висококваліфікованих спеціалістів у різноманітних галузях астрономічної науки й фізики космосу. Вчені кафедри, студенти, аспіранти та докторанти досліджують навколоземний космічний простір, розробляють прилади для наземних та супутникових спостережень.

Кафедра астрофізики фізичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка готує фахівців у галузі астрономічної науки.

Кафедра астрономії та космічної інформатики Харківського національного університету ім. В. Каразіна готує висококваліфіковані кадри з астрономії та проводить дослідження в галузі фізики Сонця, планет, Місяця, малих тіл Сонячної системи, астрометрії, астрономії зоряної, гравітаційного лінзування квазарів. Студенти вивчають сферичну астрономію, астрометрію, небесну механіку, загальну і теоретичну астрофізику, зоряну і позагалактичну астрономію, комп’ютерні технології в астрономії.

На кафедрі теоретичної фізики і астрономії Одеського національного університету імені І.І. Мечникова здійснюють підготовку студентів із таких напрямків астрономії: фізика зір та галактик, фізика малих тіл Сонячної системи, космічні дослідження за допомогою штучних супутників Землі, космологія, астрометрія та небесна механіка, дослідження комет та метеорів, змінних зір, фотометрія астероїдів, дослідження хімічної та динамічної еволюції зір та Галактики. Кафедра вищої геодезії і астрономії Інституту геодезії Львівської політехніки готує бакалаврів і магістрів за спеціальністю «Космічний моніторинг Землі» та спеціалізацією «Космічна геодезія» спеціальності «Геодезія» напрямку «Геодезія, картографія та землеустрій».

Підготовка вчителів астрономії в педагогічних університетах

Педагогічні університети в Україні не готують фахівців за спеціальністю «астрономія», «астрофізика», «астрономія та фізика космосу». Це пов’язано з тим, що шкільний курс астрономії дуже малий за обсягом навчальних годин. Водночас педагогічні університети в Україні готують фахівців за спеціальностями: «учитель астрономії», учитель «фізики і астрономії», учитель «фізики, астрономії та інформатики».

Підготовку вчителів фізики та астрономії здійснюють: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Криворізький національний університет, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького (Навчально-науковий інститут фізики, математики та комп’ютерно-інформаційних систем), Херсонський державний університет, Національний університет «Чернігівський колегіум» ім. Т.Г. Шевченка, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (Інститут математики, фізики і технологічної освіти), Житомирський державний університет імені Івана Франка, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка (на базі Інституту фізики, математики, економіки та інноваційних технологій), Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського.

Шкільна та позашкільна астрономічна освіта

Упродовж 1991–2000 в середніх закладах освіти України астрономію як окремий навчальний предмет не викладали. Астрономія входила до інтегрованого з фізикою навчального предмету.

В Україні діють численні астрономічні гуртки, об’єднання аматорів астрономії, які пропагують та популяризують астрономію, проводять квести, флешмоби, вечори тротуарної астрономії та інші масові заходи.

В Україні також функціонують планетарії та приватні астрономічні обсерваторії, де проводять екскурсії, огляди зоряного неба, спостереження Місяця та Сонця.

Література

  1. Ткаченко І. А. Навчання астрономії майбутніх учителів астрономії (теоретико-методологічне обґрунтування). Умань : Жовтий О. О., 2016. 284 с.
  2. Благодаренко Л. Ю. Астрономічна освіта як підґрунтя наукових уявлень про всесвіт та й#го еволюцію // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 3: Фізика і математика у вищій і середній школі. 2017. Вип. 18. С. 13–18.

Автор ВУЕ

О. Г. Шевчук


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Шевчук О. Г. Астрономічна освіта в Україні // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Астрономічна освіта в Україні (дата звернення: 28.09.2020).


Оприлюднено

Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
11.09.2020

Покликання на статтю

Опитування читачів ВУЕОпитування читачів ВУЕ