Антиферментні засоби

Антиферментні засоби — група препаратів, до складу яких входять антиферменти.

Характеристика

Застосовуються у клінічній практиці для зменшення активності певних ферментних систем (див. Ферменти або ензими). Найпоширеніші в медицині лікарські засоби, які частково або повністю пригнічують активність протеаз. Виділяють природні (контрикал, пантрипін) та синтетичні (амінокапронова і амінометилбензойна кислоти) препарати — інгібітори протеолізу. Найчастіше їх застосовують для лікування гострого й хронічного панкреатиту, у патогенезі якого провідну роль відіграє процес активації протеолітичних ферментів, що викликають деструкцію та аутоліз власної тканини підшлункової залози. Унаслідок підвищення активності кінінової системи це захворювання може спричиняти виражене зниження артеріального тиску.

Інгібітори протеолітичних ферментів (контрикал, трасилол та ін.) послаблюють вплив трипсину й хімотрипсину та сприяють зниженню аутолізу в підшлунковій залозі, зменшують патологічну проникність та підвищують тонус судинної стінки. Антиферментні засоби пригнічують фібриноліз, чим пояснюється їхня кровоспинна дія. Антиферментний препарат апротинін (контрикал) інгібує кінінову й тромбінову системи, інактивує калікреїн, тромбопластин, трипсин, хімотрипсин, фібринолізин і ферменти — активатори плазміногену, попереджає розвиток деструктивних процесів у підшлунковій залозі.

До антиферментних засобів також належать антагоністи інших ферментів, зокрема карбоангідрази (ацетазоламід, бринзоламід, дорзоламід), які застосовуються при лікуванні глаукоми або як діуретики за набряків серцевого походження. Діуретичний ефект інгібіторів карбоангідрази зумовлений пригніченням цього ферменту в нирках, що викликає порушення реабсорбції бікарбонату в проксимальних ниркових канальцях. Пригнічення карбоангідрази війчастого тіла ока призводить до зниження секреції внутрішньоочної рідини й зниження внутрішньоочного тиску.

Література

  1. Бобирьов В.М., Петрова Т.А, Островська Т.А., Рябушко М.М. Фармакотерапія в стоматології. Полтава, 2011. 265 с.
  2. Кривов’яз О. В. Фармакотерапія глаукоми: сучасний стан проблеми // Фармакологія та лікарська токсикологія. 2013. № 4–5 (35). С. 3–13.
  3. Фармакологія / І. С. Чекман, Н. О. Горчакова, Л. І. Казак [та ін.]; ред. І. С. Чекман. 3-тє вид., випр. та доопрац. Вінниця: Нова книга, 2016. 784 с.
  4. Підгірний Я. М., Підгірний Б. Я. Пріоритетні напрямки лікування хворих на гострий панкреатит // Медицина неотлож. сост. 2018. № 3 (90). С. 44–49. DOI: 10.22141/2224-0586.3.90.2018.129485

Автор ВУЕ

Редакція ВУЕ


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Антиферментні засоби // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Антиферментні засоби (дата звернення: 17.01.2022).


Оприлюднено

Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
06.02.2020

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ