Антагоністи

Антагоні́сти (грец. ἀνταγωνιστής — суперник, супротивник, від грец. αντι… — проти та грец. αγών — змагання, боротьба) — багатозначний термін.

1) В анатомії та фізіології — а) м’язи, що забезпечують рухи у двох протилежних напрямках (наприклад, згинання і розгинання кінцівок); збудження м’язів-антагоністів відбувається як одночасно, так і почергово, що забезпечує тонку координацію рухів; б) зуби верхньої та нижньої щелеп: таке розташування забезпечує під час їхнього змикання механічну обробку їжі; в) пари нервів, які під час збудження різноспрямовано діють на іннервований орган (наприклад, подразнення блукаючого нерва спричиняє уповільнення серцевого ритму, послаблення скорочень серцевого м’яза тощо, подразнення симпатичного нерва дає протилежний ефект тощо).

2) У мікробіології — мікроорганізми, що пригнічують ріст, розмноження та інші прояви життєдіяльності інших видів мікроорганізмів. Найбільше антагоністів виявлено серед бактерій, актиноміцетів, плісеневих грибів (див. Антагонізм біологічний).

Література

  1. Величенко М. А. Фітнес-технології силової спрямованості у фізичному вихованні студентів // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). 2015. Вип. 3 (1). С. 80–83.
  2. Попадюха Ю. А. Комп’ютеризовані елісферичні системи IMOOVE для реабілітації опорно-рухового апарату в спорті // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). 2017. Вип. 3К (84). С. 368–373.

Автор ВУЕ

Редакція_ВУЕ


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Антагоністи // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Антагоністи (дата звернення: 1.12.2021).


Оприлюднено

Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
23.04.2021

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ