Анаболізм

Анаболі́зм (від грец. ἀναβάλλω — накидати, насипати), асиміля́ція, пластичний обмін — сукупність реакцій біологічного синтезу органічних сполук в організмі.

Характеристика

Анаболізм — процес вбирання та засвоєння організмом речовин із навколишнього середовища; сукупність хімічних процесів в організмі, завдяки яким утворюються й відновлюються структурні компоненти клітин і тканин. Відбувається за участі ферментів і забезпечує синтез складних сполук із простіших попередників за допомогою енергії АТФ та інших макроергічних сполук. Джерелом цієї енергії є:

Автотрофи отримують неорганічні речовини й перетворюють їх у процесі фотосинтезу на органічні, використовуючи сонячну енергію. Гетеротрофи живляться готовими органічними речовинами, з яких утворюють властиві їхньому організму сполуки за рахунок потенційної енергії органіки. До основних процесів анаболізму належать біосинтез білків, вуглеводів, ліпідів, нуклеїнових кислот та інші. У гетеротрофних організмів, які використовують поживні речовини рослинного і тваринного походження, процесам анаболізму передує розщеплення отриманої органіки. Анаболізм — процес протилежний до катаболізму. Обидва відбуваються одночасно, але в різних напрямках. Це зумовлено їхньою різною локалізацією в клітинах. Кінцеві продукти катаболізму є вихідними для анаболізму і навпаки.

Значення

Анаболізм і катаболізм протягом усього життя підтримують безперервний обмін речовин між організмом і навколишнім середовищем. Завдяки анаболізму організм засвоює поживні речовини, будує з них клітинні структури і забезпечує свій ріст, розвиток, оновлення та накопичення запасів для подальшого використання їх як джерела енергії. Особливості організмів, набуті в процесі еволюції, визначають характер анаболізму. Водночас зміни анаболізму впливають на їхню природу. Ріст організмів можливий, коли анаболізм переважає над катаболізмом.

Додатково

Речовини, дія яких спрямована на посилення процесів анаболізму в організмі, мають назву «анаболіки». Ці сполуки стимулюють або беруть участь у синтезі макромолекул, що сприяє швидкому оновленню клітин, зокрема поперечносмугастих м’язів, а отже, збільшенню м’язової маси. Анаболіки раніше використовували як лікарський засіб для підтримання виснажених хворобою людей. Тепер найвідоміша сфера їхнього застосування — спорт і пов’язані з ним види діяльності, які потребують швидкого нарощування м’язової маси. Розрізняють стероїдні (гормоноподібні речовини) і нестероїдні анаболіки.

Література

  1. Бoєчкo Ф. Ф., Бoєчкo Л. O. Oснoвні біохімічні поняття, визначення i терміни. Київ : Вища школа, 1993. 530 с.
  2. Начала физиологии / Под ред. акад. А. Д. Ноздрачева. Санкт-Петербург : Лань, 2001. 1088 с.
  3. Макрушин М. М., Макрушина Є. М., Петерсон Н. В. та ін. Фізіологія. Вінниця : Нова книга, 2006. 416 с.
  4. Guyton A. C. Textbook of Medical Physiology. Philadelphia : Elsevier, 2006. P. 855–856.
  5. Сиволоб А. В. Молекулярна біологія. Київ : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2008. 384 с.
  6. Лeвандoвський Л. В., Дpюк В. Г., Сeмeнoва O. І. та iн. Біологічна хімія. Київ : Національний університет харчових технологій, 2012. 386 с.
  7. Злобін Ю. А. Курс фізіології і біохімії рослин. Суми : Університетська книга, 2014. 464 с.

Автор ВУЕ

Я. О. Межжеріна

Л. Д. Орлова


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Межжеріна Я. О., Орлова Л. Д. Анаболізм // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Анаболізм (дата звернення: 16.10.2021).


Оприлюднено

Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
22.03.2021

Відео

Що таке метаболізм [Stated Clearly]
Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ