Автотрофи


Автотро́фи (від авто… і грец. τροφή — їжа, живлення) — організми, які синтезують усі органічні речовини, необхідні для їхньої життєдіяльності, з простих неорганічних сполук (води, карбон діоксиду, неорганічних сполук Нітрогену), що містяться у воді, ґрунті, повітрі. Джерелом енергії для здійснення біосинтезу у фототрофних організмів є сонячне світло, у хемотрофних — енергія, що вивільняється внаслідок окисно-відновних перетворень простих неорганічних сполук.

Автотрофи поділяють на дві великі групи:

  1. Фотоавтотрофи (рослини бактерії, археї), які, залучаючи сонячну енергію для біосинтезу органічних сполук, здійснюють різноманітні реакції фотосинтезу;
  2. Хемотрофи (бактерії, археї), які в процесі біосинтезу використовують енергію окисно-відновних реакцій перетворень простих неорганічних сполук.

Традиційно автотрофи протиставляють гетеротрофам — споживачам готової органічної речовини. Існує також проміжна група — міксотрофи, до якої належать організми, здатні як до автотрофного, так і до гетеротрофного живлення залежно від умов існування (евгленові водорості, міксотрофні бактерії). Автотрофи — продуценти, адже вони створюють первинну біологічну продукцію; завдяки їм створюється трофічна база для консументів і редуцентів, які є споживачами готової органічної речовини. Вважається, що в процесі еволюції автотрофи виникли після гетеротрофів.

Література

  1. Одум Ю. Экология: В 2 т. Москва : Мир, 1986.
  2. Odum E. P., Barrett G. V. Fundamentals of ecology. Belmont : Brooks Cole, 2004. 624 p.
  3. Mauseth James D. Botany: An Introduction to Plant Biology. 4 ed. Sudbury : Jones & Bartlett Publishers, 2008. 672 p.

Див. також

Автор ВУЕ