Альфа-сірка

Альфа-сіркаув.jpg

А́льфа-сі́рка, α-сірка — алотропна кристалічна модифікація простої речовини сірки, молекула якої містить 8 атомів (S8), пов’язаних між собою ковалентно у формі восьмикутного кільця.

Валентний кут в молекулі S8 дорівнює 108°, що вказує на гібридизацію валентних атомних орбіталей. Елементарна комірка кристалу альфа-сірки містить 16 молекул S8 і має ромбічну структуру, тому її ще називають ромбічною сіркою. Єдиний неметал, який зустрічається в природі у вільному стані.

Це тверда речовина лимонно-жовтого кольору, що при швидкому нагріванні плавиться за температури +112,8 °C, а при повільному нагріванні за температури +95,6 °C переходить у моноклінну форму (β-сірка).

Дуже крихка і легко розтирається в дрібний порошок. Щільність становить 2,07 г/см3, не розчиняється у воді й водою не змочується, але добре розчиняється в бензолі С6Н6 та сірковуглеці в CS2 (29,5 % за t = 20 °C). Ромбічна сірка є діамагнітною, електричного струму й тепла майже не проводить.

Література

  1. Степаненко О. М., Рейтер Л. Г., Ледовських В. М. та ін. Загальна та неорганічна хімія : в 2 ч. Київ : Педагогічна преса, 2000. Ч. 2. 784 с.
  2. Панасенко О. І., Голуб А. М., Андрійко О. О. та ін. Неорганічна хімія. Запоріжжя : ТОВ «Карат», 2016. 462 с.

Автор ВУЕ

Т. А. Каменська


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Каменська Т. А. Альфа-сірка // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Альфа-сірка (дата звернення: 27.09.2020).


Оприлюднено


Оприлюднено:
20.11.2019

Покликання на статтю

Опитування читачів ВУЕОпитування читачів ВУЕ