Кристал

тверде тіло з упорядкованою внутрішньою будовою, що має вигляд багатогранника з природними плоскими гранями: впорядкованість будови полягає у певній повторюваності у просторі елементів кристала, що зумовлює виникнення кристалічної ґратки

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ