Альбуміни

Альбумі́ни (від лат. albumen (albuminis) — білок) — прості глобулярні білки. Дуже поширені в природі, є складниками всіх тканин рослин і тварин. У живих тканинах альбуміни зазвичай містяться у вигляді сполук із ліпідами, вуглеводами та іншими білками; входять до складу білка яєць, сироватки крові, молока, насіння рослин. Тому свої назви дістали відповідно до джерела виділення: лактальбумін (від лат. lac (lactis) — молоко), сероальбумін (від лат. serum — сироватка), овальбумін (від лат. аvis — птах) тощо.

Найпоширенішими рослинними альбумінами є лейкозин (виділ. із пророслих зернівок злаків) і легумелін (джерелом є види родини бобових).Альбуміни добувають із плазми крові фракційним осадженням за низьких температур. Сироватковий альбумін виділяють із крові тварин, а також із молочної сироватки, яєчний — через відокремлення білка яєць від жовтка.

На відміну від глобулінів, альбуміни розчиняються в напівнасиченому (50 % насичення) розчині амоній сульфату й дистильованій воді. Ізоелектрична точка альбумінів у межах рН 4,6–4,8; відносна молекулярна маса не перевищує 75 000. Альбуміни здатні утворювати кристали. В електрофоретичному полі (див. Електрофорез) альбуміни можна розділити на два й більше компонентів. Вони розчинні в кислотах, лугах, при нагріванні зсідаються. Унаслідок гідролізу альбумінів утворюються різні амінокислоти, серед яких мало (не більше за 2 %) або взагалі немає гліцину. Альбуміни багаті на залишки сульфуровмісних і дикарбонових амінокислот. Ці сполуки широко застосовують у медичній практиці, фармацевтичній, кондитерській, текстильній та інших галузях промисловості.

Література

  1. Физиология кровообращения / Отв. ред. Б. И. Ткаченко. Ленинград : Наука, 1984. 652 с.
  2. Черних В. П., Зіменковський Б. С., Гриценко І. С. Органічна хімія. 3-тє вид., стер. Харків : Національний фармацевтичний університет, 2016. 752 с.

Автор ВУЕ

Л. В. Кобріна


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Кобріна Л. В. Альбуміни // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Альбуміни (дата звернення: 27.09.2021).


Оприлюднено


Оприлюднено:
04.11.2019

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ