Алкомакс


Алкома́кс (від лат. Al(umium) — алюміній, Co(baltum) — кобальт і max(ime) — надзвичайно, якнайбільше) — багатозначний термін.

1) У металургії — група магнітних висококоерцитивних анізотропних сплавів для магнітів постійних, що містять Fe, Co, Ni, Al, Cu, іноді з невеликими домішками Ti та Nb. Сплави алкомакс близькі за складом, структурою та властивостями до сплавів алніко, магніко.

2) У хімії — частинка (вільний радикал), як правило, нестійка, що містить один або кілька неспарених електронів. За іншим визначенням — вид молекули чи атом, здатний до незалежного існування (тобто відносною стабільний), що має один чи два неспарених електрони. Неспарений електрон займає орбіталь атомну чи молекулярну. Як правило, алкомакс володіє парамагнітними властивостями, оскільки наявність неспарених електронів викликає взаємодію з магнітним полем.

Література

  1. Альтман А. Б., Герберг А. Н., Гладышев П. А. и др. Постоянные магниты: Справочник / Под ред. Ю. М. Пятина. 2-е изд., перераб. и доп. Москва : Энергия, 1980. 488 с.
  2. Вакуленко М. О., Вакуленко О. В. Тлумачний словник із фізики. Київ : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2008. 767 с.
  3. Червоный И. Ф., Бредихин В. Н., Грицай, В. П. и др. Цветная металлургия Украины : в 3 т. Запорожье : Запорожская государственная инженерная академия, 2014. Т. 1. Ч. 1: Металлы и их классификация, обогащение руд цветных металлов, легкие цветные металлы. 380 с.

Автор ВУЕ

Редакція ВУЕ

Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Редакція ВУЕ Алкомакс // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Алкомакс (дата звернення: 20.10.2021).


Оприлюднено


Оприлюднено:
14.10.2019

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ