Алеврит

Алеврит піщаний

Алеври́т (від грец. ἄλευρον — борошно) ― пухка осадова гірська порода, складена переважно з мінеральних зерен (кварц, шпат польовий, слюда та ін.) розміром 0,01–0,051 мм. Термін запропоновано петрографом О. Заварицьким (1884–1952, СРСР) у 1930.

Виокремлюють різновиди:

  • крупноалевритові (0,05–0,1 мм),
  • дрібно- або тонкоалевритові (0,01–0,05 мм).

Чистим алевритом називають породу, що містить 95 % частинок розміром 0,1–0,01 мм. Якщо вміст менший за 25 %, використовують термін алевритиста порода. За мінеральним складом уламкової частини алевритові породи практично не відрізняються від піщаних, за винятком того, що алевритові породи містять більшу частку стійких мінералів (кварц, мусковіт, халцедон). Перенесення та відкладення відбувається під дією тих же чинників, однак за більшої участі вітру. Алевритові породи внаслідок змочування часто стають плинними, що призводить до утворення суфозійного (див. Суфозія) карсту. Найчастіше алеврити трапляються у вигляді суміші з піщаними та глинистими відкладами.

Література

  1. Хоменко Д. Г., Дегтярьов В. В., Щуковський М. А. та ін. Геологія з основами мінералогії / За ред. Д. Г. Тихоненка. Київ : Вища освіта, 2003. 287 с.
  2. Мала гірнича енциклопедія. / За ред. В. С. Білецького. Т.1. Донецьк : Донбас, 2004. 640 с.
  3. Бетехтин А. Г. Курс минералогии. 2-е изд., испр. и доп. Москва : КДУ, 2010. 736 с.

Автор ВУЕ

О. В. Мельник

Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Мельник О. В. Алеврит // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Алеврит (дата звернення: 27.10.2021).

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ