Мусковіт

мінерал класу силікатів, алюмосилікат калію та алюмінію шаруватої будови

Покликання на статтю