Акіда

Акі́да (араб. عقيدة — переконання, віра, догмат) — багатозначний термін:

1) Ісламське віропереконання; фонд догматів, ідей, уявлень, який є основою мусульманського світогляду.

2) Масив літератури ісламського богослов’я. Коротка акіда є обов’язковим елементом традиційної мусульманської освіти.

Акіда, як основа ісламського віровчення, має такі основні постулати:

а) віра в єдиного, вічного та всемогутнього Аллаха;

б) віра в святість і несотвореність Корану;

в) віра в безсмертя душі;

г) віра в існування раю та пекла;

ґ) віра у воскресіння мертвих у Судний день;

д) віра в ангелів, демонів (шайтанів) і диявола (Ібліса);

е) віра в пророків Аллаха, серед яких найголовніші: Адам, Нух (Ной), Ібрагім (Авраам), Муса (Мойсей), Давуд (Давид), Іса (Ісус) та Мухаммад;

є) віра в те, що Аллах передвизначає долі всіх людей (кадар).

Акіда сформувалася в період активного складання ісламської правової системи (8 ст.). Акіда — текст звертального, закличного характеру, в якому викладено позицію догматичної школи або окремого автора. Стислі та чіткі положення розпочинаються з формул: «Слід увірувати в...», «Ми переконані, що...». Серед авторів найвідоміших творів із сунітської акіди: Абу Ханіфа, ат-Тахаві, Абу Мансур аль-Матуріді, Ахмад ібн Хан­баль, Аль-Газалі, Ібн Таймія та ін. Кожен із них витлумачив принципові питання віровчення мусульман, виклавши власні погляди, залучивши праці ідейних попередників, полемізуючи з ідейними опонентами. Тож різночитання в їхніх текстах засвідчують дискусії довкола релігійних догматів.

В ісламській традиції склалося уявлення про правильну й хибну акіду, засноване на тому, що акіда — це те, в що вірить людина і чого дотримується в житті. Якщо акіда відповідає догматам, які Аллах передав через пророків і послав в Своїх Писаннях, то вона є справжньою і правильною. Якщо ж акіда людини суперечить таким догматам, то вона хибна й неминуче призведе до тяжкого становища і справедливого покарання. Мусульманин повинен читати й глибоко розуміти тексти акіди.

Література

  1. Фрейджер Р. Мудрость ислама: Знакомство с жизненным опытом исламской веры и практики / Пер. с англ. Москва : Омега-Пресс, 2005. 144 с.
  2. Батров Р. Г. Абу-Ханифа: жизнь и наследие. Нижний Новгород, Ярославль: Издательский дом «Медина», 2007. 288 с.

Автор ВУЕ

Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Предко О. І. Акіда // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Акіда (дата звернення: 4.08.2020).

Покликання на статтю

Опитування читачів ВУЕОпитування читачів ВУЕ