Аквальний ландшафт

Аква́льний ландша́фт — географічний ландшафт (екосистема), структура і функціонування яких визначаються водою, що служить середовищем існування організмів.

Аквальні ландшафти є складними динамічними системами, які акумулюють тверді і розчинені речовини, що виносяться з розташованих гіпсометрично вище автономних, транзитних і супераквальних ландшафтів. Аквальні ландшафти включають водну масу, живу речовину, донні мули і займають різні форми підводного рельєфу. Аквальні ландшафти — це кінцеві ланки або блоки каскадних систем різного порядку від простих катен, до найскладніших — ландшафтно-геохімічних арен.

Значно впливають на аквальні ландшафти великі прибережні промислові міста з великою кількістю підприємств різних галузей. За станом аквальних ландшафтів можна оцінити ступінь техногенного навантаження на ландшафти всього водозбору.

Література

  1. Малишева Л. Л. Геохімія ландшафтів : Навч. посіб. для студ. Київ, 2000.

Автор ВУЕ

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ