Гіпсометрія

метод відображення на географічних картах рельєфу земної поверхні та залягання поверхні контакту покладу корисної копалини з вмісними породами за допомогою горизонталей або ізогіпс

Покликання на статтю

Опитування читачів ВУЕОпитування читачів ВУЕ