Агрегат соціальний

Агрега́т соціа́льний — територіальне скупчення людських індивідів, яке є відносною цілісністю, наприклад, населення міста, села, району, країни. Агрегат соціальний, як велика кількість зібраних, зосереджених в одному місці людей, є внутрішньо складним утворенням, оскільки його складають численні індивіди, соціальні групи і верстви. У ньому виникають формальні та неформальні структури, відбуваються масові стихійні та організовані процеси.

В історії соціології погляди на соціальний агрегат змінювалися. У соціальній морфології Г. Спенсера поняттями «соціальний агрегат», «політичний агрегат», «суспільство як агрегат» позначають просте кількісне угруповання індивідів, тобто велику механічну групу (масу), в якій індивід все ж не «розчиняється», а зберігає свою функціональну і структурну повноцінність. Такі агрегатні групи, згідно із Г. Спенсером, здатні кількісно зростати й ускладнювати свою структуру. У соціологічній концепції Е. Дюркгейма соціальний агрегат також асоціюється з «простим суспільством», що «складається тільки з одного сегмента», тобто не містить простіших утворень, а тому розпадається безпосередньо на індивідів. На думку Е. Дюркгейма, такими агрегатами є орда, клан, триба та ін. Прості агрегати, поєднуючись, можуть утворювати складні агрегатні групи. Таким чином постають агрегати агрегатів, наприклад, римська громада — поєднання багатьох римських триб. П. Сорокін, розроблюючи соціальну аналітику, досліджує анатомію соціального агрегату як «багатоклітинного соціального тіла». Він тлумачить соціальний агрегат не як просте, а як складне соціальне утворення — «об’єднання осіб», яке складається з двох або більше «різних елементарних колективних єдностей», «різних кумулятивних груп», «елементарних і кумулятивних колективних єдностей». Таким складним соціальним агрегатом, вважав П. Сорокін, є населення, що займає спільну територію. В соціальному агрегаті відбуваються різні перегрупування населення, внаслідок чого змінюється його соціальна структура, будова, типи. У «Загальній соціології» М. Шаповала соціальний агрегат — сполучення, що складаються з простих скупчень і верств, обмежованих територією, наприклад, села, міста, поселення (визначення дане в межах концепції П. Сорокіна). Соціальний агрегат слід відрізняти від елементарних агрегатів (натовп, аудиторія та ін.), які не мають внутрішньої соціальної структури й організації, виникають у процесі дії переважно психологічних факторів та характеризуються територіальною ознакою.

Література

  1. Сорокин П. А. Система социологии. Москва, 1993. Т. 2.
  2. Дюркгейм Э. Социология. Ее предмет, метод, предназначение. Москва, 1995.
  3. Шаповал М. Загальна соціологія. Київ, 1996.

Автор ВУЕ

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ