Агора

Аго́ра (грец. ἀγορά — збори, майдан) — багатозначний термін:

1) Площа міста, на якій влаштовували торги та збирались громадяни для вирішення державних і громадських питань. У м. Афінах археологи повністю дослідили площу Стародавньої агори з фундаментами портиків (критих колонад) і вівтарів, постаментами для статуй і почесних декретів, майже повністю збереженим храмом Гефеста та фрагментами стін будинку Державної Ради.

У Північному Причорномор’ї відкрита агора м. Ольвії, яка почала формуватися в 6 ст. до н. е., коли греки заснували тут свою колонію. У 5–2 ст. до н. е. ольвійська агора мала прямокутну форму та займала близько 2000 кв. м. Її оточували торгові ряди, будинки суду, гімнасії й інші громадські споруди. Серед останніх був портик, де громадяни збирались для обговорення різноманітних справ і просто для зустрічей.

2) Народні зібрання у Стародавньої Греції, в яких брали участь усі дорослі чоловіки. Термін згадується в «Іліаді» й «Одіссеї» Гомера. Збори вважалися правомочними, а їхні рішення законними тільки за наявності певної кількості учасників, тобто потрібен був кворум. Агора збиралася для вирішення найважливіших питань, передусім у разі загрози війни, однак займалася і справами внутрішнього управління.

Особливо часто скликалася для вирішення судових справ. Агора обговорювала та затверджувала рішення басилея і ради старійшин («буле»). Кожен учасник зборів міг висловитися, проте з пропозиціями виступали здебільшого представники знаті. Рішення ухвалювалося не формальним підрахунком голосів, а криками «так» або «ні». Агора була центром суспільно-політичного життя полісу. Згодом у процесі майнового розшарування, зубожіння основної маси населення, зміцнення родової аристократії, з розвитком рабства роль агори зменшилася.

Література

  1. Колобова К. М. Древний город Афины и его памятники. Ленинград: Издательство Ленинградского университета, 1961, 374 с.
  2. Кечекьян С. Ф. Государство и право Древней Греции. Москва : Юридическая литература, 1984; 432 с.
  3. Леви Е. И. Ольвия. Город эпохи эллинизма. Ленинград: Наука, 1985. 152 с.
  4. Лісовий І. А. Античний світ у термінах, іменах і назвах. Львів: Видавництво при Львівському державному університеті видавничого обєднання Вища школа, 1988. 200 с
  5. Косарев А. И. Всеобщая история государства и права. Москва: Юриспруденция, 2007. 504 с.

Автор ВУЕ

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ