Автохтонні культи

Автохто́нні ку́льти — споконвічна релігійна обрядовість місцевого походження, стійкі традиції релігійно-культової практики серед корінного населення.

Термін «автохтонні культи» умовний, оскільки охоплює різноманітні релігійні уявлення багатьох народів.

Складниками релігійних вірувань більшості автохтонних культів є фетишизм (шанування матеріальних предметів), культ предків, анімізм (віра в численних духів, одухотворення сил і явищ природи), магія (чаклунство, забобони), мана (віра у безособову надприродну силу).

Автохтонних культів досі дотримуються аборигени в деяких країнах Африки, Азії, Південної Америки.


Література

  1. Маретт Р. Р. Формула табу-мана как минимум определения религии // Мистика. Религия. Наука. Классики мирового религиоведения. Антология. Москва : Канон+, 1998. С. 99-108.
  2. Базик Д. Пролегомени до проблеми детермінації та класифікації первісних релігійних вірувань // Українське релігієзнавство. 2007. № 43. С. 18-26.
  3. Еліаде М. Трактат з історії релігій / Пер. з фр. О. Панича. Київ : Дух і Літера, 2016. 520 с.

Автор ВУЕ

Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Харьковщенко Є. А. Автохтонні культи // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Автохтонні культи (дата звернення: 3.12.2021).

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ