Авторитет (філософія)

Авторитет у філософії — категорія, яка описує довіру, добровільне визнання, а відтак вплив на прихильників, який чинить людина (філософська школа, течія) як носій тих чи тих поглядів.

Авторитет у філософії пов’язаний, насамперед, із пізнанням і пошуком істини, неухильним слідуванням етичним нормам, незаплямованою репутацією. Філософське пізнання охоплює різні прояви авторитету (державної і недержавної влади, формального і неформального лідера) та здійснюється в різних філософських науках (у філософській герменевтиці, соціальній філософії, політичній філософії, етиці та ін.).

Авторитет досліджується як механізм визнання суспільної значимості діяльності суб’єкта будь-якого рівня — як соціальний регулятор і як невід’ємна ознака особистості. Авторитет реалізується в системі міжсуб’єктних суспільних відносин, тож є стійким суб’єкт-суб’єктним зв’язком. Відносини авторитету не зводяться до психічного або соціально-психічного рівня, оскільки вони притаманні взаємозв’язкам суб’єктів різних рівнів (авторитет нації, держави, світового співтовариства тощо). Водночас авторитет у філософії тісно пов’язаний із такою категорією, як особистість. М. Бердяєв стверджував, що людська особистість має аксіологічний характер, тож набуття авторитетності, відповідно, теж має аксіологічне походження.

Авторитет у філософії є найважливішим джерелом знань як для філософа, так і для будь-якої людини. Протягом історії людство надбало велику філософську спадщину, в якій у кожній епосі є найбільш знані й визнані мислителі. Втім, самі вони не раз демонстрували критичне ставлення до вчень: Аристотель критикував свого вчителя Платона, Г. Гегель полемізував із І. Кантом. Тож посилання людини на авторитет не є універсальними, ефективними для кожної життєвої ситуації. Авторитетні погляди й оцінки мають прийматися критично — не тому, що вони висловлені відомим філософом, а тому що висловлене ним є істиною.

Література

  1. Ефремов И. И. Функции и роль авторитета как феномена социальной жизни // Философия и общество. 2005. № 1 (38). С. 38–49.
  2. Гойдер К. Авторитет. Как стать уверенным, весомым и влиятельным / Пер. с англ. Москва: Попурри, 2014. 240 с.
  3. Марей А. Авторитет, или Подчинение без насилия. Санкт-Петербург: Изд-во Европейского университета, 2017. 152 с.

Автор ВУЕ

Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Саух П. Ю. Авторитет (філософія) // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Авторитет (філософія) (дата звернення: 27.10.2021).

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ