Авторитарний стиль спілкуванняЦя сторінка містить аудіоконтент
Авторитарний стиль спілкування


Авторита́рний стиль спілкува́ння — стабільна форма комунікаційної поведінки людини, особливістю якої є виявлення авторитарності в будь-яких контактах із оточенням.

Характеристика

Учасник комунікаційного процесу, якому притаманний авторитарний стиль спілкування, захоплює сильну позицію в діалозі: він домінує, чинить тиск на співрозмовника, залишаючи йому роль пасивного слухача і виконавця. Комунікація з таким учасником здійснюється за несиметричною моделлю.

Людина, яка послідовно дотримується авторитарного стилю спілкування, зазвичай є авторитарною особистістю: вона мислить догматично, вважає правильною тільки одну думку (переважно керівника), а решту — помилковими; ініціативу інших людей не сприймає. Особа з авторитарним стилем спілкування, за термінологією Е. Берна, виконує комунікаційну роль «Батька».

Засоби реалізації авторитарного стилю спілкування: розпорядження, вказівки, накази, інструктажі, вимоги, жорсткий контроль, гальмування творчих інтенцій, повчання, догани, покарання та ін. Вдаючись до таких засобів, особа з авторитарним стилем спілкування, як вона вважає, утверджує свій авторитет, хоча насправді демонструє авторитарність.

Значення

Застосування авторитарного стилю спілкування, наприклад, в управлінні компанією (див. авторитарний стиль у статті Стилі керівництва), може бути цілком результативним: через диктат, беззаперечне підкорення трудового колективу владній особистості всі накреслені завдання чітко виконуватимуться. Проте внутрішній психологічний клімат у колективі буде несприятливим: співробітники не сприйматимуть роботу як творчість, можливість самовиразитися, натомість у них може розвиватися тривожність, професійне вигорання, взаємне невдоволення, схильність до прихованого саботажу.

Авторитарний стиль спілкування спостерігається й в інших сферах соціальних комунікацій, наприклад, реалізується в авторитарній педагогіці.

Авторитарний стиль спілкування породжує проблеми між учасниками діалогу й у приватних комунікаціях, наприклад, між членами родини, які мають несиметричні ролі в спілкуванні.

Література

  1. Кан-Калик В. А. Учителю о педагогическом общении. Москва, 1987.
  2. Семиченко В. А., Заслуженюк В. С. Мистецтво взаєморозуміння. Психологія та педагогіка сімейного спілкування. 2-е вид. Київ, 1998.
  3. Приходько В. М. Підготовка майбутніх педагогів до превентивного виховання дітей із неблагополучних сімей. Запоріжжя, 2006.
  4. Педагогічна майстерність / Упор. І. А. Зязюн, Н. Г. Базилевич, Т. Г. Дмитренко та ін. Київ, 2008.

Автор ВУЕ

А. І. Конончук


Покликання на цю статтю:

Конончук А. І. Авторитарний стиль спілкування // Велика українська енциклопедія. URL: http://vue.gov.ua/Авторитарний стиль спілкування (дата звернення: 19.02.2019).