Авторитарна особистість

Авторита́рна особи́стість (від фр. autoritaire , з лат. au(c)toritas — вплив, влада) — особлива структура особистості, центральною рисою якої є гіпертрофована авторитарність.

Авторитарна особистість має специфічну складну конфігурацію особистісних рис, характеру, поведінки. Їй притаманні: соціальна ригідність та недостатня адаптованість; консерватизм, стереотипність мислення; нетерпимість до свободи; жага самоствердження, самоідентифікація з наділеними владою постатями; агресивність, вороже ставлення до осіб і суспільних груп, які відрізняються від загальної маси (інтелігенція, певні етнічні групи та ін.). Авторитарну особистість характеризують також низька толерантність до невизначеності, відраза до емоційної близькості, конформізм і догматизм, забобонність, деструктивність і цинізм, перебільшена заклопотаність питаннями сексуального життя (як власного, так й інших людей). Охоче скоряючись владі сильного, авторитарна особистість прагне водночас жорстко владарювати над слабшими (є тлумачення цього явища як садомазохістських нахилів). Тож до представників державної влади має двоїсте ставлення: беззастережно підтримує державців деспотичного штибу і зневажає тих, хто сприймаються як слабкі, навіть коли вони діють в її інтересах. Наявність у суспільстві значного прошарку авторитарних особистостей, які мають ностальгію за «сильною рукою», є основою для антидемократичної пропаганди, поширення ксенофобських, шовіністичних, расистських та інших реакційних поглядів, упередженого ставлення до меншин, потенційною соціальною базою тоталітарних режимів. В Україні близько 50 % громадян не згодні з визначенням Й. Сталіна ні як великого вождя, ні як мудрого керівника, лише 1 % респондентів висловив своє захоплення цією особистістю (опитування 2016).

Тривалі дослідження феномена авторитарної особистості сформували авторитарної особистості теорію, яка з різних позицій пояснює механізми становлення та функціонування авторитарної особистості

Література

  1. Stone W. F. Strength and Weakness: The Authoritarian Personality Today. New York, 1993.
  2. Адорно Т. и др. Исследование авторитарной личности / Пер. c нем. М. Н. Попова, М. В. Кондратенко. Москва, 2001.
  3. Баязитов Р. Ф. Авторитарный стереотип: сущность и проявления в социальных взаимодействиях. Нижнекамск, 2006.

Автор ВУЕ

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ