Авторитарність

Авторита́рність (від лат. au(c)toritas — вплив, влада) — соціально-психічна характеристика особистості, яка виявляється в її прагненні максимально підпорядковувати собі партнерів по спілкуванню та взаємодії, посідати щонайвище місце в певному соціальному чи професійному середовищі (сім’ї, партії, трудовому колективі та ін.). Авторитарність пов’язана з такими особистісними рисами, як завищений рівень домагань і самооцінки, схильність до стереотипізації та ригідності мислення, агресивність і конфліктність тощо.

У системі ділових комунікацій авторитарність втілюється в авторитарному стилі керівництва (див. Авторитарний стиль у Стилі керівництва), який не передбачає партнерства та діалогу; також, виявляючись у взаєминах між колегами, може ставати чинником деструктивних явищ у корпоративній культурі. У політиці авторитарність притаманна державному діячеві високого рангу, загрожує встановленням авторитаризму як недемократичного режиму правління. У приватних комунікаціях авторитарність реалізується в авторитарному стилі спілкування і призводить до несиметричних стосунків, наприклад, між батьками і дитиною, чоловіком і дружиною, друзями тощо.

Література

  1. Татенко В. О. Лідер XXI / Lider XXI. Соціально-психологічні студії. Київ, 2004.
  2. Баязитов Р. Ф. Авторитарный стереотип: сущность и проявления в социальных взаимодействиях. Нижнекамск, 2006.
  3. Незоренко Т. К. Стили руководства и их влияние на формирование морально-психологического климата в коллективе. Москва, 2010.

Автор ВУЕ

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ