Адаптація психічна

Адапта́ція психі́чна — пристосування індивіда до умов природного чи соціального середовища. Унаслідок адаптації психічної досягається адаптованість — пристосованість до вимог природного чи соціального середовища з одного боку, та власних потреб та інтересів — з іншого, внаслідок чого знижується рівень конфліктності індивіда, послаблюється відчуття внутрішнього дискомфорту; негативний результат адаптації — дезадаптованість.

Механізми адаптації психічної

На сенсорному рівні — адаптація психічна відбувається у відповідь на тривалу дію нетоксичного та неінтенсивного подразника, наприклад, реакція габітуації (звикання).

На когнітивному рівні (в теорії Ж. Піаже) — психічна адаптація відбувається на основі двох взаємопов’язаних процесів:

а) асиміляції — включення нової інформації до наявних ментальних схем;

б) акомодації — зміни ментальних схем відповідно до нової інформації.

За Ж. Піаже, результатом психічної адаптації є сконструюваний індивідом уточнений образ світу.

Адаптація в зоопсихології

Адаптація розглядається як механізм, вироблений у результаті тривалої еволюції, завдяки якому організми, незважаючи на мінливість умов, підтримують стійкість, необхідну для існування та продовження роду. В етології (наука про поведінку тварин) кожна фізична та поведінкова характеристика виду тлумачиться як результат адаптації, що відбувається на генетичному рівні та стабілізується в поколіннях.

Значення адаптації психічної

Процеси психічної адаптації оптимізують функціонування організму, підтримують баланс у системі «організм — середовище». Завдяки психічній адаптації досягається збереження або відновлення гомеостазу — рівноваги між організмом та навколишнім середовищем. Г. Сельє в межах теорії стресу розробив концепцію загального адаптаційного синдрому як складника типової реакції організму на небезпечний виклик з боку середовища.

Психічні механізми забезпечують процес адаптації на різних рівнях людської діяльності, відповідно, йдеться про психофізіологічні, соціально-психологічні адаптації й адаптованості.

Автор ВУЕ

Е. В. Крайніков

Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Крайніков Е. В. Адаптація психічна // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Адаптація психічна (дата звернення: 20.09.2020).

Покликання на статтю

Опитування читачів ВУЕОпитування читачів ВУЕ