Автомашиніст

Автомашині́ст (від авто… і фр. machiniste — конструктор або водій машини) — автономна система автоматичного керування рухом поїздів, призначена для виконання функцій, які зазвичай покладаються на локомотивну бригаду: увімкнення та вимкнення тягових двигунів під час керування ходом уздовж перегону, управління прицільним гальмуванням на станціях, регулювання швидкості руху та сили тяги локомотива, відкривання й закривання вагонних дверей, увімкнення радіоінформатора тощо.

Автомашиніст ефективно застосовується на малих інтервалах між поїздами (метрополітен, приміське залізничне сполучення). Автомашиніст діє за програмою, що відображає заданий графік руху й містить граничні умови руху (допустимі швидкості, інтенсивності розгону й уповільнення тощо). Під час руху поїзда автомашиніст порівнює дійсний час із запрограмованим з урахуванням граничних умов, змінює режими ведення поїзда, вибираючи момент або точку шляху для переходу від одного режиму до іншого.

Система автомашиніста постійно пов’язана з іншими автоматичними системами, які беруть участь у процесі управління рухом. Вона впливає на локомотивну автоматику, яка виконує вибрані нею режими й підпорядковується командам автодиспетчера й автоблокування колійного. Через автодиспетчер автомашиніст взаємопов’язаний з іншими автоматичними системами, які виконують різні функції на залізничному транспорті.

Література

  1. Гірничий енциклопедичний словник / За заг. ред. В. С. Білецького. Донецьк : Східний видавничий дім, 2001. Т. 1. 1896 с.
  2. Орлюк А. А., Булахов Д. И., Былинский Ю. В. Информационное взаимодействие в транспортной логистике // Железнодорожный транспорт. 2003. №11. С. 22–29.
  3. Яцківський Л. Ю., Зеркалов Д. Б. Загальний курс транспорту. Київ : Арістей, 2007. 504 с.
  4. Швалов Д. В. Приборы автоматики и рельсовые цепи. Москва : ГОУ "Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте", 2008. 190 с.
  5. Тильк И. Г. Новые устройства автоматики и телемеханики железнодорожного транспорта. Екатеринбург : УрГУПС, 2010. 168 с.

Автор ВУЕ

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ