Автодиспетчер

Автодиспе́тчер (від авто... і англ. dispatcher, з англ. dispatch — відправляти, швидко виконувати) — людино-машинна підсистема централізованого (концентрованого), оперативного управління й контролю на енергетичних, транспортних, промислових та інших підприємствах; заснована на використанні сучасних автоматизованих засобів передавання та опрацювання даних.

Автодиспетчер забезпечує узгоджену роботу окремих ланок об’єкта управління (транспортного процесу) задля підвищення техніко-економічних показників, ритмічності роботи та оптимізації використання виробничих потужностей.

Література

  1. Яцківський Л. Ю., Зеркалов Д. Б. Загальний курс транспорту. Київ : Арістей, 2007. 504 с.
  2. Тильк И. Г. Новые устройства автоматики и телемеханики железнодорожного транспорта. Екатеринбург : УрГУПС, 2010. 168 с.
  3. Бойник А. Б. и др. Системы интервального регулирования движения поездов на перегонах. Харьков : УкрГАЖТ, 2005. 205 с.

Автор ВУЕ

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ