Автоблокування колійне


Автоблокува́ння колі́йне (від авто… і блокування) — автоматична система керування рухом залізничних поїздів.

На залізницях з колійним автоблокуванням перегони між станціями поділяють світлофорами, що діють автоматично, на блок-дільниці, стан яких контролює рейкове коло. Коли перші колеса поїзда потрапляють на рейкове коло, на світлофорі спалахує червоне світло, яке змінюється на зелене або жовте після звільнення блок-дільниці останнім вагоном.

За допомогою рейкового кола контролюють також цілісність колії (якщо рейка тріснула, то струм у рейковому полі переривається і на світлофорі спалахує червоне світло).

Розрізняють колійне автоблокування з дво-, три- і чотиризначними системами сигналізації.

Двозначну систему застосовують у метрополітені, щоб забезпечити мінімальний інтервал руху поїздів; світлофори сигналізують червоним або зеленим світлом.

На наземних залізницях через великі швидкості руху, значну кількість поїздів і порівняно довгий шлях гальмування використовують тризначну (червоне, жовте і зелене світло) і чотиризначну (червоне, жовте, комбіноване жовте і зелене, а також зелене світло).

На дільницях з тепловозною тягою застосовують проводові автоблокування постійного струму; на дільницях з електричною тягою — числове кодове автоблокування змінного струму.

Система автоблокування гарантує від засвічування вхідного світлофора, якщо колія зайнята. Вона запобігає також відкриттю вихідних світлофорів двох сусідніх станцій на один і той самий перегін одноколійної залізниці.

Література

  1. Яцківський Л. Ю., Зеркалов Д. Б. Загальний курс транспорту. Київ : Арістей, 2007. 504 с.
  2. Швалов Д. В. Приборы автоматики и рельсовые цепи. Москва : ГОУ "Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте", 2008. 190 с.
  3. Тильк И. Г. Новые устройства автоматики и телемеханики железнодорожного транспорта. Екатеринбург : УрГУПС, 2010. 168 с.

Автор ВУЕ