Імуноглобуліни

Іму́ноглобулі́ни — група глобулярних білків тварин і людини. За хімічною природою — глікопротеїди, містять до 12 % вуглеводів, переважно, залишків манози і галактози, що приєднані до другого С-домену важкого ланцюга за залишки аспарагіну, через N-ацетилглюкозамін.

Характеристика

Вторинна структура імуноглобулінів — переважно β-складка. Деякі класи імуноглобулінів утворюють олігомерні (див. Олігомер) форми. Так, IgA секретується у вигляді димерів, а IgM — пентаметрів. Пентамер утворюється за рахунок дисульфідних зв’язків між окремими молекулами IgM, крім того, додається J-ланцюг, який об’єднує весь пентаметр у вигляді зірки.

Функції імуноглобулінів різних класів

Імуноглобулін М (IgM) входить до складу антиген-специфічного рецептора В-лімфоцитів. На клітинній мембрані IgM знаходиться у вигляді мономера із додатковим гідрофобним доменом. Після активації В-лімфоцити секретують пентамерний IgM, а потім переключаються на IgG або інші класи імуноглобулінів. IgM — перший бар’єр на шляху інфекції. Він має невисоку специфічність (спорідненість) до антигена, але завдяки своїй пентамерній формі може одночасно зв’язати п’ять молекул антигена, що сумарно дає високу авідність зв’язування. Також завдяки олігомерності IgM легко викликає аглютинацію мікробних клітин, що сприяє їх знищенню макрофагами. Відомі як природні антитіла, присутні в крові здорових особин, здебільшого належать до IgM. Концентрація IgM у сироватці крові складає 0,1 мг/мл. Еволюційно цей клас з’явився раніше за інші класи імуноглобулінів. Імуноглобулін G (IgG) міститься в сироватці крові неімунізованої тварини в концентрації близько 10 мг/мл і складає головну частину сироваткових антитіл за вторинної імунній відповіді. Проходить крізь плаценту, тому в перші тижні життя IgG матері є головним засобом захисту новонародженого від інфекцій. Міститься також у молозиві. Має велике значення для знищення бактерійних токсинів і мікроорганізмів шляхом активації системи комплемента та зв’язування з Fc-рецепторами на макрофагах і природних кілерах. Імуноглобулін А (IgA) у вигляді димера міститься в секретах слизових оболонок: слині, молозиві, секретах легенів, шлунково-кишкового тракту та органів сечостатевої системи. Захищений від протеолізу за рахунок комплексу із так званим секреторним компонентом — частиною рецептора на епітеліальній клітині, через яку IgA проходить із кровоносної чи лімфоїдної судини до слизових оболонок. У сироватці крові IgA присутній у мономерній формі. Відомі два підкласи IgA: IgA1 (80–90 %) та IgA2, у якого відсутні дисульфідні зв’язки між важкими і легкими ланцюгами. Імуноглобулін Е (IgE) є головним медіатором алергічних реакцій. Комплекс IgE з антигеном (алергеном) зв’язується з рецепторами мастоцитів (гладких клітин) і індукує вивільнення медіаторів запалення — гістаміну та серотоніну, які сприяють розвитку імунної (алергічної) реакції, часто неадекватної щодо потенційної небезпеки антигена. Унаслідок цього виникає анафілактичний шок, сінна лихоманка, бронхіальна астма та інші алергічні реакції, які є небезпечними для організму. Імуноглобулін D (IgD) існують лише в мембранозв’язаній формі у вигляді рецепторів В-лімфоцитів, які з’являються після IgM. Якісь особливі функції невідомі.

Література

  1. Скок М. В. Основи імунології. Київ : Фітосоціоцентр, 2002. 152 c.
  2. Вершигора А. Ю., Пастер Є. У., Колибо Д. В. та ін. Імунологія. Київ : Київський університет, 2011. 912 с.
  3. Murphy K., Weaver C. Janeway's Immunobiology. 9th ed. New York; London : Garland Science, 2017. 924 p.

Автор ВУЕ

М. В. Скок


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Скок М. В. Імуноглобуліни // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Імуноглобуліни (дата звернення: 1.08.2021).


Оприлюднено

Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
08.07.2021


Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ