Суспільство, що навчається

Суспі́льство, що навча́ється (від англ. learning society) — поняття філософії освіти і важливий сучасний соціокультурний феномен — соціальна спільнота, яка визнає необхідність навчання як умову свого розвитку, підтримує та мотивує людей та організації до навчання упродовж життя, пропагує культуру навчання на основі ефективного соціального партнерства.

Характеристика

Таке суспільство має чітке зобов’язання — навчання своїх членів і поширення знань, що є найважливішими факторами його розвитку, а також рушійною силою розвитку людського капіталу регіонів і держави загалом. Це зобов’язання підтримують усі соціальні партнери — суб’єкти ринку освітніх послуг (громадські організації, влада, бізнес, провайдери).

Суспільство, що навчається, є освіченим суспільством, яке характеризується активною громадською позицією, ліберальною демократією та рівними можливостями для навчання дорослих (Р. Дж. Едвардс).

Часом суспільство, що навчається, тлумачать як футуристичне поняття, що уособлює ідеал розвитку суспільства у майбутньому.

Відповідно до керівних документів Глобальної мережі ЮНЕСКО міст, що навчаються, суспільство можна вважати таким, що навчається, якщо воно ефективно використовує ресурси для:

У суспільстві, що навчається, передбачено, що людина упродовж життя має бажання й можливості вчитися не тільки через необхідність (наприклад, професійну), а й через громадянську позицію, із внутрішньої потреби у здобутті нових знань, набутті нових вмінь і навичок. Члени суспільства, що навчаються, використовують можливості формальної, неформальної та інформальної освіти, а результати освіти, отримані у будь-яких формах навчання як набір індивідуальних компетенцій, враховуються й взаємодоповнюються.

Окрім освіти впродовж життя, суспільству, що навчається, притаманні:

  • сприяння розвитку різноманіття знань як цінності;
  • дотримання принципу рівних можливостей;
  • універсальність доступу всіх до знання та інформації.

У сучасному науковому дискурсі набувають поширення поняття «суспільство знань / знання», «громада, що навчається», «місто, що навчається», «регіон, що навчається» тощо.

В Україні обґрунтовано, розроблено та реалізують концепції регіонів, що навчаються; розширюють Українську мережу міст, що навчаються.

Літуратура

  1. Глобальна мережа ЮНЕСКО міст, що навчаються. Керівні документи / Інститут ЮНЕСКО з навчання впродовж усього життя (ІЮНЖ). Гамбург : Інститут ЮНЕСКО з навчання впродовж усього життя, 2015. 24 с. URL: http://ualc.org.ua/wp-content/uploads/2017/12/Kerivni-dokumenti.pdf.
  2. Концепція регіону, що навчається (Запорізька область) / Уклад. С. М. Прийма. Мелітополь : Мелітопольський державний педагогічний університет імені Б. Хмельницького, 2015. 24 с. URL: http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/1423/1/29.pdf
  3. Серякова С. Б., Кравченко В. В. Теория и практика дополнительного профессионального образования в России и за рубежом. Москва : Московский педагогический государственный университет, 2016. 212 с.
  4. Мельник Л. Ю. Науково-концептуальні підходи до формування суспільства знань в інформаційному суспільстві // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. 2017. № 875. С. 391–403.

Автор ВУЕ

С. М. Прийма

Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Прийма С. М. Суспільство, що навчається // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Суспільство, що навчається (дата звернення: 25.10.2020).


Оприлюднено

Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
16.10.2020

Покликання на статтю

Опитування читачів ВУЕОпитування читачів ВУЕ