Сура (глава Корану)

Сура (араб. سورة‎‎‎ — шерега цеглин, стіна) — назва окремого розділу Корану; складається з віршів-аятів.

Порядок розташування, назва і типи

Поділ тексту Корану на 114 сур здійснений в середині 7 ст.

На думку більшості мусульманських богословів, найпершою сурою Корану, зісланою пророку Мухаммаду від Аллаха, була «Аль-Аляк» («Згусток»): «Читай! Ім’ям Господа твого, Який створив. Створив людину зі згустку крові! Читай! І Господь твій — Найщедріший, Який навчив письму пером, навчив людину тому, чого вона не знала» (Коран, сура 96 «Аль-Аляк», аяти 1–5).

Сури розташовані в Корані не в хронологічному порядку, а залежно від їх величини (від довших до коротших): найбільша — «Корова» (сура 2, «Аль-Бакара»), включає 286 аятів, найменша — «Час» (сура 103, «Аль-Аср»), містить лише три аяти.

Із загального правила вирізняється сура 1 «Відкриваюча» («Аль-Фатіха»), яка починає текст Корану, містить 7 аятів і має важливі обрядово-культові функції: її повторюють на початку кожного ракату мусульманської молитви, при здійсненні головних мусульманських обрядів, використовують для оформлення мечетей.

Назагал мусульманські улеми не дійшли єдиної думки щодо обов’язковості порядку розташування сур: чи такий порядок є незмінним, встановленим за велінням Аллаха, чи відкритим для іджтихаду.

Назви сурам давалися довільно; іноді — від першого слова чи таємничих літер на початку, часом — за іменем головного персонажу сури, або від певного фрагменту, зміст якого дещо вирізнявся з контексту всієї сури. Деякі сури мають одразу кілька назв. Всі сури, окрім 9-ої («Ат-Тауба» або «Каяття»), починаються словами «Ім’ям Аллаха, Милостивого, Милосердного!»

За місцем виголошення сури поділяються на мекканські й мединські (отримані до хіджри чи після неї). Якщо в мекканських сурах переважає проповідницький стиль, доктринальні аспекти та розповіді про давні народи, то в мединських — домінує правова тематика, полеміка з іншими релігіями та опонентами-язичниками, а також посилання на сучасні Мухаммаду обставини.

Цитати

«Ім’ям Аллаха Милостивого, Милосердного! Хвала Аллаху, Господу світів! Милостивому, Милосердному! Царю Судного Дня! Лише Тобі ми поклоняємося, і лише в Тебе просимо допомоги, Веди нас шляхом прямим, Шляхом тих, кого Ти наділив благами, а не тих, хто під гнівом Твоїм, і не тих, хто заблукав!»

 (Коран, сура «Аль-Фатіха, або Відкриваюча»).


«Ім’ям Аллаха Милостивого, Милосердного! Клянуся часом! Воістину, людина зазнає збитків! Окрім тих, які увірували, творили добрі справи, заповідали одне одному істину, заповідали одне одному терпіння!»

 (Коран, сура «Аль-Аср, або Час»).


Джерела

Коран. Переклад смислів українською мовою / Пер. з араб. М. Якубовича. Київ : ДУМУ «Умма», 2017. 433 с.

Література

  1. Крымский А. Суры старейшего периода (Перевод с объяснениями) // Лекции по Корану, читанные в 1905 году. Приложение к «Истории мусульманства». Москва : Типо-литография Ю. Венер, 1905. С. 165–232.
  2. Климович Л. И. Книга о Коране, его происхождении и мифологии. Москва : Издательство политической литературы, 1986. 270 c. URL: https://lib.misto.kiev.ua/DIALEKTIKA/b_kor.dhtml
  3. Izutsu, Toshihiko. Ethno-Religious Concepts in The Qur’an. Montreal : McGill-Queen University Press, 2002. 292 р.
  4. Коран. Дослідження, переклад (фрагмент), коментарі В. С. Рибалкіна. Київ : Стилос, 2002. 271 с.
  5. Bravmann M. М. The spiritual background of early Islam. Studies in ancient Arab concepts. Leiden : Brill, 2009. 336 р.
  6. Беерле-Моор М., Десницкий А., Казенин К. и др. Библия и Коран: параллельные места. Москва : Институт перевода Библии ; Гранат, 2018. 224 с.

Див. також

Коран

Автор ВУЕ

М. М. Якубович

Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Якубович М. М. Сура (глава Корану) // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Сура (глава Корану) (дата звернення: 16.10.2021).


Оприлюднено


Оприлюднено:
20.06.2019

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ