Національний музей українського народного декоративного мистецтва

Націона́льний музе́й украї́нського наро́дного декорати́вного мисте́цтва — один із найбільших в Україні художніх музеїв, який зберігає пам’ятки народного та декоративно-ужиткового мистецтва 15–21 ст. Розташований у м. Києві (Україна).

Історична довідка

1899–1904 — початок формування музейної колекції у складі першого загальнодоступного музею в м. Києві — Київського міського музею старожитностей і мистецтв, який розмістили в спеціально збудованому приміщенні на вулиці Олександрівській (тепер вул. М. Грушевського, 6, тепер — Національний художній музей України).

1904 музей перейменовано на Київський художньо-промисловий і науковий музей імені государя-імператора Миколи Олександровича. У подальшому музей неодноразово змінював назви: Перший державний музей, Всеукраїнський історичний музей ім. Т. Г. Шевченка, Київський державний музей українського мистецтва.

1954 зі складу музею було виокремлено значну колекцію пам’яток народного мистецтва та художньої промисловості та на правах філії розміщено на території Києво-Печерської лаври в колишньому митрополичому будинку та прилеглої до нього Благовіщенської церкви — пам’ятках архітектури 18 — початку 20 ст.

1964 філію перетворено на самостійну установу — Державний музей українського народного декоративного мистецтва.

У 2010 музею надано статус національного.

Характеристика

Етапи створення

На початку 20 ст. колекція музею зростала завдяки активній експедиційній діяльності М. Біляшівського — першого директора Київського міського музею старожитностей і мистецтв та Д. Щербаківського — завідувача історичного та етнографічного відділів. Значне поповнення колекції відбулося після організованої 1906 Першої південноруської кустарної виставки, на якій було представлено 5 тисяч кустарних виробів і 6 тисяч творів народного мистецтва. Більшість експонатів увійшли до етнографічного відділу музею. Подібні виставки відбулися також 1909 та 1911. Крім експедиційних надходжень та надходжень із виставок, колекція зростала завдяки колекціонерам, приватним особам та меценатам.

1925 колекція творів народного мистецтва та художньої промисловості становила понад 30 тисяч предметів, а напередодні Другої світової війни — 52 тисячі.

Із 1954 колекцію поповнювали завдяки закупкам Міністерства культури УРСР. Після 1991 музейна колекція зростала переважно внаслідок дарування творів народного та декоративного мистецтва від професійних художників і майстрів народного мистецтва.

Склад зібрання

Діяльність музею передбачає збереження культурної спадщини, здійснення науково-дослідної, видавничої, науково-фондової, експозиційно-виставкової, науково-просвітницької роботи.

У музеї представлені всі види традиційного народного та професійного декоративного мистецтва України: килимарство, ткацтво, вишивка, кераміка, різьблення та розпис по дереву, художня обробка шкіри, кістки та металу, художнє скло, фарфор, фаянс, емалі, декоративний розпис, народний живопис, іконопис, витинанки, батик, писанкарство (див. Писанки).

Загальна кількість музейного зібрання становить понад 80 тисяч творів.

У музеї зібрана вагома колекція виробів художніх підприємств, збірка творів професійних художників декоративного мистецтва України.

Зберігається найбільша в Україні колекція творів художниці Марії Примаченко — понад 600 казково-фантастичних живописних композицій. Перлиною музейного зібрання є 37 живописних і графічних творів народної художниці України Катерини Білокур.

Значення

Національний музей українського народного декоративного мистецтва — єдиний і найбільший в Україні художній музей подібного профілю. У ньому представлено як традиційне народне мистецтво всіх регіонів України, так і вироби підприємств художньої промисловості та твори професійних художників декоративного мистецтва. Музей є найбільшим в Україні методичним і науковим центром із вивчення традиційного народного та професійного декоративного мистецтва.

Література

  1. 100 років колекції Державного музею українського народного декоративно мистецтва / Відп. ред. М. Селівачов. Київ : АртЕк, 2002. 248 с.
  2. Музеї народного мистецтва та національна культура / За ред. М. Селівачова. Київ : Златограф, 2006. 268 с.
  3. Національний музей українського народного декоративного мистецтва (офіційний сайт). URL: https://www.mundm.kiev.ua/
  4. Фундатори музейних колекцій та реалії сучасного стану розвитку музейної справи / Упоряд. Л. Білоус, С. Яценко. Київ : ДП НВЦ «Пріоритети», 2014. 448 с.

Автор ВУЕ

Л.С. Білоус


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Білоус Л.С. Національний музей українського народного декоративного мистецтва // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Національний музей українського народного декоративного мистецтва (дата звернення: 30.07.2021).


Оприлюднено

Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
19.07.2021

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ