Мінералоїди

Подібні за складом і походженням до мінералів природні речовини, які мають надмолекулярну структуру.

Склад і структура мінералоїдів виходять за межі загальновизнаних діапазонів, які прийняті для відповідних мінералів.

До відомих мінералоїдів належать: бурштин, девейліт, ебоніт, гагат, лешателєрит, лімоніт, лігніт, обсидіан, опал, палагоніт, перли, піробітум, сидеромелан, шунгіт, тектити (молдавіт, лівійське скло, дарвінове скло).


Це інформаційно-довідкове гасло. Його призначення - більш коректно встановлювати змістовні зв'язки між сторінками порталу. У друкованій версії ВУЕ дане гасло відсутнє. Гасло пов'язане із статтями на порталі через змістовні зв'язки (місце народження, діяльності, навчання, смерті, поховання тощо).
Увага! Опитування на честь 30-ліття незалежності