Вилуговування (металургія)

Вилуговування — операція гідрометалургійного процесу.

Загальна характеристика

Вилуговуванню піддають руди й продукти їхнього збагачення (концентрати, промислові продукти, хвости) та продукти пірометалургійного переділу (огарки, штейни, анодні шлами, відходи обробки металів і сплавів).

Широко використовують у виробництві урану, золота, міді, цинку, молібдену, вольфраму, алюмінію та ін.

Процес вилуговування складається з трьох стадій:

  • підведення реагуючих речовин до твердої поверхні;
  • хімічна реакція;
  • відведення розчинених продуктів реакції до розчину.

Найчастіше вилуговування протікає в дифузійній області, де швидкість процесу контролюють перша і третя стадії. Однак можливий також кінетичний режим, за якого найповільнішою стадією є хімічна реакція, а також змішаний дифузійно-кінетичний режим. Вилуговування прискорюється у разі зменшення розміру частинок матеріалу, збільшення температури, а в дифузійній області — при збільшенні інтенсивності перемішування.

Здійснюють різними способами (залежно від природи, складу і стану оброблюваного матеріалу). Наприклад, вилуговування золотих, уранових і сульфідних концентратів проводять перемішуванням пульпи, вилуговування міді з окиснених руд, алюмінатів зі спечених бокситів та інших пористих і зернистих матеріалів, не схильних до злежування, проводять просочуванням розчинника через нерухомий шар твердого матеріалу — т.ак званою перколяцією. Може бути поєднане з механічно-хімічним, ультразвуковим, біологічним та термічним впливом на матеріал.

Різновиди

За місцем реалізації процесу розрізняють підземне, купчасте, чанове, автоклавне вилуговування.

Підземне вилуговування — спосіб розробки рудних родовищ вибірковим переведенням корисних копалин в рідку фазу в надрах з подальшою переробкою розчинів, що містять метали. Дозволяє обробляти бідні руди, переробка яких традиційними способами нерентабельна.

Купчасте вилуговування — спосіб переробки хімічним чи бактеріальним вилуговуванням попутно видобутих забалансових та бідних балансових велико-грудкових руд, добування з яких корисних компонентів звичайними збагачувальними чи гідрометалургійними методами нерентабельне.

Чанове вилуговування — проводять у спеціальних ємностях — чанах. Відрізняється від купчастого відсутністю аерації руди повітрям; процес протікає інтенсивніше за рахунок збільшення швидкості підведення розчинника до руди і відведення продуктів розчинення. Застосовують для окиснених руд мідних та уранових, що містять золото.

Автоклавне вилуговування проводять під тиском при перемішуванні парою в закритій посудині — автоклаві. Протікає за рахунок обміну йонами реагуючих компонентів. Автоклавним вилуговуванням переробляють боксити з метою отримання глинозему, а також руди вольфрамові з отриманням вольфрамату натрію.


Література

  1. Мала гірнича енциклопедія : у 3 т. / За ред. В. С. Білецького. Донецьк : Східний видавничий дім, 2004–2013.
  2. In Situ Leach Uranium Mining: An Overview of Operations. Vienna : IAEA, 2016. 76 p.

Автор ВУЕ

В. С. Білецький


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Білецький В. С. Вилуговування (металургія) // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Вилуговування (металургія) (дата звернення: 26.01.2022).


Оприлюднено

Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
24.07.2020

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ