Вал (архітектура)

Вал, профілі. Згори донизу: валик, вал, четвертний вал. Кресленик В. В. Вечерського

Ва́л, ва́лик, четвертни́й ва́л, то́р, то́рус — в архітектурі — один із основних обломів архітектурних найпростішого обрису, переріз якого становить півколо або утворений багатоцентровими чи параболічними кривими. Інколи вживають латинський відповідник — тор, торус. Опуклий переріз у чверть кола має четвертний вал, який буває прямим і оберненим. Маленький вал називають валиком. В античній архітектурі вал є елементом бази іонічного ордера, часто прикрашений орнаментальним різьбленням — «плетивом» або горизонтальними жолобками — канелюрами.

Література

  1. Архітектура: короткий словник-довідник. Київ : Будівельник, 1995. С. 55.
  2. Клименюк Т., Проскуряков В., Ковальчук Х. Ілюстрований словник архітектурних термінів. 3-тє вид., допов. і перероб. Львів : Львівська політехніка, 2019. С. 39.

Автор ВУЕ

В. В. Вечерський


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Вечерський В. В. Вал (архітектура) // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Вал (архітектура) (дата звернення: 27.01.2022).


Оприлюднено

Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
22.06.2020

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ