Бункер (техніка)

Бу́нкеррезервуар, ємність для короткочасного зберігання та подальшого відвантаження рідких і сипких матеріалів, зокрема, корисних копалин.

Характеристика

Бункери повинні бути достатньої місткості, гарантувати безпечність завантаження та розвантаження, унеможливлювати залипання вантажу, сприяти мінімальному подрібненню під час пересипання та зберігання. Випускний отвір бункера закривають затворами та живильниками. За розміром отвір у 3–5 разів більший від максимальної величини грудок матеріалу. Місткість бункера може сягати 40–150 м3, продуктивність — 5–12 т/хв.

Класифікація

За призначенням розрізняють технологічні та акумулювальні бункери.

Серед технологічних бункерів виокремлюють:

  • приймальні, які використовують для приймання матеріалу під час розвантаження вагонів, скіпів, самоскидів;
  • дозувальні, необхідні для регульованого відвантаження, подавання на конвеєр тощо;
  • зневоднювальні, які забезпечують дренажне зневоднення продуктів збагачення;
  • компенсаційні (демпфувальні), за допомогою яких вирівнюють навантаження на певні технологічні апарати на вихідному живленні;
  • відвантажувальні — потрібні для накопичення і подальшого відвантаження продуктів збагачення в залізничні вагони тощо.

Дозувально-акумулювальні бункери об’єднані в систему та призначені для накопичування вихідного матеріалу й дозування його перед технологічним процесом (наприклад, збагаченням корисних копалин).

З огляду на тип установки вирізняють бункери стаціонарні, напівстаціонарні (строк служби зазвичай до 1,5 року) і пересувні.

За матеріалом виготовлення виокремлюють залізобетонні (монолітні, збірні, змішаного типу), металеві, комбіновані бункери.

За конструктивними ознаками, зокрема формою, розрізняють прямокутні, круглі, чарункові, щілинні, коритоподібні бункери.

Відповідно до розташування щодо рівня землі бункери бувають підвісні та заглиблені в ґрунт.

Вирізняють бункери неперервного та циклічного типів.

Як бункери використовують також гірничі виробки.

Бункерами є також пересипні воронки і напівбункери, які мають менші розміри і зазвичай не споряджені затворами та живильниками. Ними послуговуються для збирання й зберігання сипких матеріалів.

Різновиди

Бункер-вагон — рейкова транспортна платформа з ланцюговим конвеєром на дні, якою переміщують гірничу масу під час проведення виробок. Першу конструкцію розроблено 1960 у Швеції. Вантажопідйомність 15–25 т; максимальна швидкість 20 км/год; ширина 1 500 мм; висота навантаження 1 200–1 400 мм.

Бункер-живильник — пристрій для рівномірної подачі гірничої маси в транспортні засоби неперервної дії; з’єднує виймально-навантажувальне обладнання циклічної дії з транспортним устаткуванням неперервної дії. Бункер-живильник використовують як частину гірничотранспортного обладнання або приймальної установки для подання сировини на виробництво або в цехи збагачувальної фабрики. Бункер-живильник має два основних вузли — приймальна воронка й живильник під нею. Типи бункерів-живильників: каретний, стрічковий, пластинчастий, вібраційний, скребковий, рольганговий, гвинтовий, барабанний, лопатевий. Бункери-живильники бувають стаціонарними, напівстаціонарними й самохідними.

Бункер-перевантажувач — пересувний підземний механізм для завантаження підземного транспорту гірничою масою. Разом із прохідницьким або очисним комбайном і самохідним вагоном забезпечує підвищення темпів проведення гірничих виробок або камер. Складники: кузов із бортами, дволанцюговий скребковий донний конвеєр. Бункер-перевантажувач оснащують вентилятором для очищення повітря в зоні завантажування кузова. У робочому положенні зчеплений із комбайном і пересувається разом із ним. Гірнича маса від комбайна надходить у кузов бункера-перевантажувача.

Бункер підземний — підземна гірнича виробка для короткострокового зберігання (накопичення) корисних копалин або породи. Формують зазвичай поблизу стовбура шахти, що забезпечує рівномірну роботу скіпового підйому. Підземні бункери розташовують також у місцях зміни транспортних засобів для перевезення гірничої маси, наприклад, вагонеткового на конвеєрний і навпаки. Підземні механізовані бункери сприяють підвищенню пропускних можливостей, надійності й ефективності використання транспортної системи, дають змогу компенсувати нерівномірність надходження вантажу і відмови тих чи інших машин. Їхнє значення суттєво зростає за умови впровадження конвеєризації.

Бункер-потяг — підземна транспортна колісно-рейкова установка з шарнірно з’єднаних секцій-платформ із високими бортами. Використовують для переміщення гірничої маси з підготовчого (прохідницького) вибою за один цикл його роботи. Бункери-потяги бувають скреперні й конвеєрні. Використання бункерів-потягів, на противагу звичайній техніці шахтного рейкового транспорту, скорочує загальну тривалість перевезення гірничої маси в кілька разів. Бункер-потяг розташовують біля камери зі встановленим перекидачем вагонеток. У нижній частині бункера-потяга розміщують дозувальну камеру з живильником для завантажування скіпа.

Акумулювальний бункер використовують для накопичення, зберігання та регульованої видачі матеріалу, наприклад, рядового вугілля або мінеральної сировини перед відправкою їх на збагачення (переробку). Акумулювання гарантує стабільність технологічних процесів. Акумулювальний бункер у вуглезбагаченні — циліндро-конічний або іншої форми резервуар великої місткості — називають силосом.

Див. також

Резервуар

Література

  1. Мухопад М. Д. Транспортні машини. Харків : Основа, 1993. 192 с.
  2. Мала гірнича енциклопедія : у 3 т. / За ред. В. С. Білецького. Донецьк : Східний видавничий дім, 2004–2013.
  3. Bischoff W., Bramann H. Bochum: Das kleine Bergbaulexikon. Essen : VGE-Verlag, 2012. 393 p.
  4. Стаценко В. В., Біла Т. Я., Бурмістенков О. П. Аналіз руху сипкого матеріалу на виході бункерів // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія: Технічні науки. 2018. № 4. С. 85–95.

Автор ВУЕ

В. С. Білецький

Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Білецький В. С. Бункер (техніка) // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Бункер (техніка) (дата звернення: 26.01.2022).


Оприлюднено

Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
13.10.2020

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ