Безстічна область

Найбільші безстічні області світу (зображені темно-сірим кольором)
Супутниковий знімок безстічної області Таримського басейну, Китай

Безсті́чна обла́сть, область внутрішнього стоку — частина суші Землі, з якої атмосферні опади, що випали, не потрапляють у Світовий океан.

Безстічні області займають бл. 20 % площі суші на планеті. Сумарна величина річкового водного стоку в безстічні області становить бл. 1,0 тис. км3/рік. Безстічні області зазвичай приурочені до аридних областей (див. Аридний клімат), рідко зустрічаються при помірному кліматі і пласкому рельєфі.

Річки цих областей впадають у безстічні озера або пересихають внаслідок випаровування, втрати води на інфільтрацію та забору на господарські потреби, закінчуючись сухими дельтами і конусами виносу твердих наносів. Найбільші за площею безстічні області розташовані в Австралії (60 % території), в Азії (Таримський басейн, западина Каспійського і Аральського морів з річками Волга, Урал, Кура, Амудар'я і Сирдар'я), в Африці (Калахарі, западина оз. Чад) та ін.

Безстічні області зазвичай розташовані глибоко всередині континентів. Їхні кордони проходять горами та іншими геологічними об'єктами, які відокремлюють їх від океанів. Оскільки вода може тільки випаровуватись або просочуватись, то в безстічних областях іде процес накопичення мінералів та інших продуктів, через що вода стає солоною, а весь басейн — чутливим до антропогенного забруднення.

Література

  • Хільчевський В. К., Ободовський О. Г., Гребінь В. В. та ін. Загальна гідрологія. Київ : ВПЦ «Київ. університет», 2008. 399 с.

Автор ВУЕ

В. К. Хільчевський


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Хільчевський В. К. Безстічна область // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Безстічна область (дата звернення: 16.10.2021).


Оприлюднено

Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
08.12.2020

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ