Батіальні відклади

Батіальні відклади — океанічні і морські осади, які відкладаються на материковому схилі між неритовою зоною і абісальною зоною (див. Абісаль]) у батіальній зоні (див. Батіаль) в інтервалі глибин 200–2 500 м.

Займають близько 15–20 % площі Світового океану.

Серед батіальних відкладів переважають;

  • відклади теригенні (понад 56 %), що виникають унаслідок виносу уламкового матеріалу і глинистих частинок з суші;
  • вапнякові мули (близько 30 %), серед яких приблизно однаково поширені форамініферові (див. Форамініфери), коралові (див. Корали) і ракушнякові (див. Ракушняк) осади;
  • крем’янисті мули, представлені переважно діатомовими (див. Діатомові водорості), рідше — радіолярієвими (див. Радіолярії) осадами;
  • вулканогенно-осадові породи (5 %) приурочені до областей сучасної вулканічної діяльності; утворюються головним чином з теригенного матеріалу, принесеного з суші, і представлені синім, зеленим, червоним, сірим вулканічним та вапняковим мулом, глибоководними пісками, рідко галечниками. Під дією діагенезу протягом геологічного часу перетворюються у глини, мергелі і частково у вапняки.

Література

  1. Gradziński R., Kostecka A., Radomski A. & Unrug R. Zarys sedymentologii. Warszawa: Wyd. Geologiczne, 1986, 248 с.
  2. Мала гірнича енциклопедія : у 3 т. / за ред. В. С. Білецького. Донецьк : Східний видавничий дім, 2004–2013.

Автор ВУЕ

В. С. Білецький


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Білецький В. С. Батіальні відклади // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Батіальні відклади (дата звернення: 10.08.2020).


Оприлюднено

Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
16.07.2020

Покликання на статтю

Опитування читачів ВУЕОпитування читачів ВУЕ