Осади

Осади —

1) дрібні частинки твердих речовин, що виділяються з рідини або газоподібного середовища й осідають на поверхню;

2) у геології — гірські породи, що утворилися на дні водойм унаслідок відкладення мінеральних і органічних речовин та їхнього ущільнення і зміни. Давні осади часто називають відкладами.

Пов’язані терміни: осадовий шар земної кори, осадонакопичення.

Покликання на статтю

Опитування читачів ВУЕОпитування читачів ВУЕ