Аутсайдер

Аутса́йдер (від англ. outsider — сторонній) — багатозначний термін:

1) нефахівець, аматор, відстаючий;

2) індивід або група людей, які внаслідок власного вибору, суспільного тиску або через їх несприйняття з боку соціального оточення опиняються за межами соціальних інститутів, характерних для даного суспільства (наприклад, роми, хіпі та ін.);

3) член певної соціальної групи, який через свою специфічну зовнішність, «особливу» думку (позицію), котрої він дотримується, або внаслідок демонстративної поведінки, відмінної від прийнятих групових норм тощо, стає винятком із нормальних внутрішньогрупових взаємодій (див. Маргінал);

4) у соціометрії — індивід, який унаслідок характерних рис, професійних або особистих якостей отримує нульову кількість виборів (негативну оцінку) з боку членів соціальної групи;

5) спортсмен, який унаслідок недостатньої психологічної, морально-вольової чи професійної підготовки, або в силу випадкових причин не має шансів на отримання успіху в певних змаганнях;

6) біговий кінь, який не є фаворитом у скачках.

Поняття вживається в соціологічних, психологічних, культурознавчих та інших студіях.

Література

  1. Добреньков В. И., Кравченко А. И. Фундаментальная социология: в 15 т. Москва : ИНФРА-М, 2005. Т. 8: Социализация и образование. 1040 с
  2. Беккер Г. Аутсайдеры: исследование по социологии девиантности / Пер. с англ. Н. Фархатдинова; под ред. А. Корбута. Москва : Элементарные формы, 2018. 272 с.
  3. Гладуэлл М. Гении и аутсайдеры. Почему одним все, а другим ничего? / Пер.с англ. О. Галкин. Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2016. 224 с.

Автор ВУЕ

М. В. Туленков

Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Туленков М. В. Аутсайдер // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Аутсайдер (дата звернення: 22.09.2020).


Оприлюднено


Оприлюднено:
11.09.2019

Покликання на статтю

Опитування читачів ВУЕОпитування читачів ВУЕ