Аматор

Ама́тор (лат. amator — любитель, від amare — любити, відчувати схильність) — людина, яка займається певним видом діяльності не як професіонал, а як любитель, за особистим покликанням, уподобаннями.

Аматорська діяльність зумовлена внутрішніми потребами, інтересами схильностями та бажаннями індивідів. Аматор займається улюбленою справою у вільний час заради самореалізації, а не матеріального збагачення. Сфера реалізації аматорської діяльності охоплює спорт, науку, винахідництво, фото- і кінозйомку, мистецтво та інше.

Згідно з Законом України «Про культуру» (2010): «Мистецьке аматорство — непрофесійна творча діяльність окремих осіб або колективів, що не є для них основним заняттям і не має на меті отримання доходів». Відповідно аматори є повноцінними суб’єктами діяльності у сфері культури, а право здійснювати творчу діяльність гарантується державою. Органи державної виконавчої влади та органи місцевого самоврядування покликані створювати умови для здійснення аматорської діяльності шляхом формування базової мережі закладів культури (клубних закладів, культурних центрів, парків культури та відпочинку, центрів народної творчості, гуртків, студій за інтересами).

Джерела

Закон України «Про культуру» // Відомості Верховної Ради України. 2011. № 24. Ст. 168. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2778-17

Література

  1. Антонович Є. А. та ін. Українська народна творчість у поняттях міжнародної термінології: примітив, фольклор, аматорство, наїв, кітч... : колективне дослідження за матеріалами Других Гончарівських читань. Київ : Родовід, 1996. 328 с.
  2. Романенко В. В. Олімпійський і професійний спорт. Вінниця : ВДПУ, 2013. 202 с.
  3. Бріскін Ю. А. Аматорство в олімпійському спорті. Львів, 2015. 11 с. URL: http://repository.ldufk.edu.ua/bitstream/34606048/4011/
  4. Мельник І. П. Специфіка діяльності аматорських колективів у контексті українського циркового мистецтва // Молодий вчений. 2018. № 4 (1). С. 240–243.

Автор ВУЕ

І. І. Маслікова

Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Маслікова І. І. Аматор // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Аматор (дата звернення: 19.01.2022).

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ