Ауксохромна група

Ауксохро́мна гру́па, ауксохроми (від грец. αὔξω — вирощувати, збільшувати та χρῶμα — колір, фарба) — атом, група або субструктура в молекулі, що істотно впливає на абсорбційну здатність молекули (див. Абсорбція).

Уведення в молекулу забарвлених речовин полярних груп (–OR, –SR, –NR2, де R = H, Alk та ін.) сприяє збільшенню інтенсивності забарвлення молекули, підвищенню її стійкості, надає молекулам здатності зв’язуватися з волокнами тканини, яку фарбують. Речовини, які мають колір, але не мають ауксохромної групи, не спроможні фарбувати матеріал. Наприклад, азобензол завдяки хромофорній групі (азогрупа) забарвлений, однак через відсутність ауксохромної групи не має властивостей барвника.

Ауксохромні групи мають електодонорні або електроакцепторні властивості; під впливом світла вони спричиняють зміщення π-електронної густини по системі спряжених подвійних зв’язків. За наявності хромофора ауксохромні групи викликають батохромний зсув спектра.

Література

  1. Ouellette R. Principles of Organic Chemistry. Amsterdam : Elsevier, 2015. 496 p.

Автор ВУЕ

Л. В. Кобріна


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Кобріна Л. В. Ауксохромна група // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Ауксохромна група (дата звернення: 6.03.2021).


Оприлюднено

Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
20.02.2021

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ