Атмосферна циркуляція

Атмосфе́рна циркуля́ція, атмосферний колообіг — сукупність повітряних течій над поверхнею Землі, визначена просторовим розподілом атмосферної температури й тиску, земним обертанням, теплофізичними характеристиками та орографією поверхні планети.

Характеристика

Розрізняють циркуляцію атмосфери загальну й місцеву. Течії атмосферної циркуляції зазвичай відображають на щоденних картах погоди. Та наочніше їх вияви в середньостроковому та навіть багаторічному режимі можна простежити на картах, осереднених за тривалий проміжок часу.

Структура

У середньостроковому режимі у тропосфері переважають зональні перенесення (потоки вздовж паралелей): західні — у помірних широтах, східні — у тропіках і в нижніх шарах тропосфери приполярних широт (у верхній тропосфері переважає західне перенесення). Через найбільший горизонтальний градієнт тиску в тропосфері (на широтах 30–40°) зафіксовано найбільшу швидкість вітру, яка зростає з висотою й досягає максимуму поблизу тропопаузи.

Завдяки зростанню від літа до зими меридіональних градієнтів температури й тиску середня швидкість течій атмосферної циркуляції взимку в 1,5–2 рази вища, ніж улітку. Характерною властивістю загальної циркуляції атмосфери є її мінливість, або відхилення потоків від зонального напрямку, що передусім відбуваються через циклонічну діяльність — формування, розвиток і переміщення циклонів та антициклонів. Ці масштабні атмосферні вихори стимулюють повітрообмін між широтними поясами Землі.

Біля екваторіальної зони циклонічна діяльність не відбувається через несуттєве значення сили Коріоліса, але відхилення від зональних течій також трапляються — наприклад, у вигляді хвильових процесів.

Найпотужніші відхилення атмосферних течій від зональних перенесень пов’язані з найстійкішими центрами дії атмосфери — циклонами та антициклонами.

Значення

Атмосферна циркуляція є одним із головних кліматотвірних чинників, а її характеристики в будь-який момент часу значною мірою визначають погоду.

Література

  1. Планетарная циркуляция атмосферы / Под ред. Д. И. Стехновского. Ленинград : Гидрометеоиздат, 1968. 111 с.
  2. Миркин Б., Наумова Л. Основы общей экологии. Москва : Университетская книга, 2005. 238 с.
  3. Мельничук С. П. Метеорологія і кліматологія. Львів : Національний лісотехнічний університет України, 2018. 148 с.

Автор ВУЕ

Редакція ВУЕ


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Атмосферна циркуляція // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Атмосферна циркуляція (дата звернення: 29.01.2022).


Оприлюднено

Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
28.01.2021

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ