Атеней

«Атене́й» (грец. Άϑηναϊος — храм Афіни) — науково-літературний гурток, заснований Єлисеєм (Плетенецьким) на початку 17 ст. при Києво-Печерському монастирі; названий на честь давньогрецького храму богині мудрості Афіни.

До складу «Атенею» входили перекладачі, поети, гравери, а також друкарі: Іов (Борецький), П. Беринда, С. Беринда, Т. Земка, О. Митура, К. Сакович, Л. Зизаній, Й. Кирилович, Ф. Кизаревич, Г. Дорофієвич, афонський чернець Йосип та ін.

У Києво-Печерській друкарні гурток «Атеней» видав «Часослов» (1616) та інші підручники, першу поетичну збірку в Україні «Візерунок цнот превелебного в Бозі його милості отця Єлисея Плетенецького, архімандрита Київського монастиря Печерського та іншого» («Вѣзерунок цнот превелебного в Бозѣ єго милости, господина отца Єлисея Плетенецкого, архімандрита Кієвского монастыря Печарского...»; 1618) О. Митури; «Анфологіон» («Анфoлoгіон», 1619); «Вірші на жалісний погреб шляхетного рицаря Петра Конашевича-Сагайдачного [...]» («Вѣршъ на жалосный погреб зацного рыцера Петра Конашевича Сагайдачного, гетмана войска єго Королевскои милости Запорозкого [...]») Касіяна Саковича; «Лексикон славенороський і імен толкованіє» («Лексіконъ славеноросскій и именъ тлъкованіє», 1627) Памви Беринди; «Служебник» («Служебникъ», 1629), «Тріодіон [...]» («Тріодь [...], 1631) Іова (Борецького) тощо.

Після смерті Єлисея (Плетенецького) гуртком керували З. Плетенецький (з 1625) та Петро (Могила) (1628). За активної участі гуртківців «Атенея» було засновано Київську братську школу (1615), очолену Іовом (Борецьким); відновлено Київську митрополію (1620); відкрито завдяки Петру (Могилі) Лаврську школу (1631), реорганізовану з братською школою в Київську колегію (1632), на базі якої постала Києво-Могилянська академія.

Література

  1. Жолтовський П. М. Художнє життя на Україні в ХVІ–ХVІІІ ст. Київ : Наукова думка, 1983. 178 с.
  2. Мацьків Т. Гетьман Іван Мазепа в західноєвропейських джерелах 1687–1709. Мюнхен : [б. в.], 1988. 286 с.
  3. Грушевський М. Історія української літератури : в 6 т. Київ : Либідь, 1995. Т. 6. С. 40–65.
  4. Єфремов С. Історія українського письменства. Київ : Femina, 1995. 685 с.
  5. Ісаєвич Я. Українське книговидання: витоки, розвиток, проблеми. Львів : Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України, 2002. 520 с.
  6. Ковалів Ю. І. «Атеней» // Літературознавча енциклопедія : у 2 т. Київ : ВЦ «Академія», 2007. Т. 1. 608 с.
  7. Шевчук В., Іванченко Ю. Київський Атеней. Мистецький Київ XVII−XVIII століть. Київ : Родовід, 2015. 672 с.

Автор ВУЕ

Ю. І. Ковалів


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Ковалів Ю. І. Атеней // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Атеней (дата звернення: 25.01.2021).


Оприлюднено

Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
13.01.2021

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ