Астролябія

Астролябія.png

Астроля́бія (від астро… і грец. λαβή — хапання) — кутомірний прилад, яким до 18 ст. користувались для визначення широти й довготи в астрономії та навігації.

Вважають, що астролябія була винайдена у в елліністичний період приблизно в 150 до н. е. Винайдення астролябії часто приписують Гіппарху Нікейському. Гіппарх в одному приладі поєднав планісферу і діоптр. Астролябія була досить ефективним інструментом для розрахунків і стала тогочасним механічним аналогом калькулятора (фото).

Існувало кілька типів астролябій. Напоширеніший тип астролябій — планісферна, на якій небесна сфера проектується на площину небесного екватора. Поділки на лімбі астролябії дозволяли морякам встановлювати висоту Сонця над горизонтом опівдні і визначати у такий спосіб географічні координати корабля.

Зазвичай астролябії складалась з тарілі, пластинки, сітки з нанесеними поділками, підвіски та зворотної сторони диску. У наш час для вирішення задач практичної астрономії, які не вимагають високої точності, використовують сучасні астролябії, або ж астролябії, стилізовані під старовинні.

За допомогою астролябій можна розв’язувати такі типи задач практичної астрономії:

Література

  1. Philoponus J. Concerning the Using and Arrangement of the Astrolabe and the Things Engraved Upon it // Gunther R. Astrolabes of the World. Oxford : Oxford University Press, 1932. P. 61–81.
  2. Астрономічний енциклопедичний словник / За заг. ред. І. А. Климишина, А. О. Корсунь. Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2003. С. 26.
  3. Krebs R. E., Krebs C. A. Groundbreaking Scientific Experiments, Inventions, and Discoveries of the Ancient World. Westport : Greenwood Press, 2003. 400 p.
  4. Мала гірнича енциклопедія : у 3 т. / За ред. В. С. Білецького. Донецьк : Східний видавничий дім, 2004–2013.
  5. Bradley M. J. The Birth of Mathematics: Ancient Times to 1300. New York : Infobase Publishing, 2006. P. 63.
  6. Deakin M. A. B. Hypatia of Alexandria: Mathematician and Martyr. Amherst : Prometheus Books, 2007. P. 102–104.
  7. Theodore J. The Modern Cultural Myth of the Decline and Fall of the Roman Empire. Manchester : Palgrave Macmillan, 2016. P. 183.

Автор ВУЕ

О. Г. Шевчук


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Шевчук О. Г. Астролябія // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Астролябія (дата звернення: 28.09.2020).


Оприлюднено

Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
09.09.2020

Покликання на статтю

Опитування читачів ВУЕОпитування читачів ВУЕ