Азимут


Азимут

А́зимут (від араб. اس سموت — дороги) — кут між північним напрямком географічного чи магнітного меридіанів і вертикальною площиною, яка проходить через заданий напрям.

Відповідно виокремлюють два види азимута:

  • географічний (істинний);
  • магнітний.

Азимут вимірюють в градусах за ходом стрілки годинника (від 0° до 360°); східному напрямку відповідає азимут 90°, південному — 180°, західному — 270°, північному — 360°.

Географічний і магнітний азимути відрізняються на ту саму величину, на яку географічний меридіан відрізняється від магнітного. Ця величина називається магнітним схиленням. Якщо стрілка компаса відхиляється від географічного меридіана на схід, магнітне схилення називають східним і позначають знаком «+», якщо на захід — західним і позначають знаком «–». Величина магнітного схилення неоднакова в різних місцевостях; на території України вона становить в середньому 7°, за винятком магнітних аномалій, де цей показник зазвичай вищий.

Література

  1. Крутиховская З. А., Пашкевич И. К., Силина И. М. Магнитная модель и структура земной коры Украинского щита. Київ : Наукова думка, 1982. 216 с.
  2. Мала гірнича енциклопедія: у 3 т. / За ред. В. С. Білецького. Т. 1. Донецьк: Донбас, 2004. 640 с.
  3. Орлюк М. И., Роменец А. А., Марченко А. В., Орлюк И. М., Иващенко И. Н. Магнитное склонение на территории Украины: результаты наблюдений и вичислений // Геофизический журнал. 2015. Т. 37. № 2. с. 73–85.

Автор ВУЕ