Ареопаг

Ареопаг.jpg

Ареопа́г (від грец. Ἄρειος — Арес, Арей і πάγος — пагорб) — найвищий судовий орган у стародавніх м. Афінах. Отримав назву від місця засідань — пагорбу бога війни Ареса (Арея) неподалік Парфенона. Згідно з давньогрецькою міфологією, у цьому місці відбувся перший суд богів.

Відомий із найдавніших часів. Походить із ради старійшин. До складу ареопагу довічно входили як дійсні, так і колишні архонти (спочатку — тільки евпатриди).

В архаїчний період ареопаг був одним із найважливіших органів державної влади, до компетенції якого входило:

  • призначення та контроль за діяльністю посадових осіб;
  • підготовка справ для обговорення на народних зборах та затвердження їхніх рішень;
  • право скасовувати ці рішення;
  • стеження за дотриманням законів і громадського устрою та вихованням юнацтва;
  • переслідування за неробство, розкіш, аморальність;
  • виконання судових та релігійних функцій.

Із розвитком демократичного ладу та зростанням ролі народних зборів значення ареопагу поступово зменшувалося. Частину його повноважень було передано іншим органам влади.

Після реформ Клісфена (508–500 до н. е.), Ефіальта (462 до н. е.) і Перікла (443–429 до н. е.) ареопаг зберіг за собою лише судові функції (покарання за умисні вбивства, поранення, каліцтво, підпали та отруєння, жертвами яких були повноправні афінські громадяни) та право нагляду за релігійним культом (догляд за священними місцями та святинями, стеження за громадською мораллю, дотриманням звичаїв; спостереження за додержанням релігійних норм і традицій).

У часи еллінізму та Римської імперії ареопаг діяв як судова інстанція.

Література

  1. Туманс X. Рождение Афины. Афинский путь к демократии: от Гомера до Перикла (VIII–V вв. до н. э.). Санкт-Петербург : Гуманитарная Академия, 2002. 544 с.
  2. Ставнюк В. В. Становлення афінського поліса. Київ : Аквілон-Плюс, 2005. 216 с.
  3. Аристотель. Афинская полития. Государственное устройство афинян / Пер. с древнегреч. 3-е изд., испр. Москва : Флинта, 2007. 233 с.
  4. Bouras Ch. Byzantine Athens, 10th–12th Centuries. London; New York : Routledge, 2017. 372 p.


Автор ВУЕ

М. М. Бессонова


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Бессонова М. М. Ареопаг // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Ареопаг (дата звернення: 24.10.2021).


Оприлюднено

Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
15.02.2021

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ