Апостол (книга)

«Апостол». Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

«Апостол», «Діяння та послання апостольські» — найдавніша точно датована друкована книга на території України (лютий 1574), видатна пам’ятка книжкового мистецтва. Виданий І. Федоровим у м. Львові.

Історична довідка

І. Федоров працював над «Апостолом» у своїй львівській друкарні від 25 лютого 1573 до 15 лютого 1574. Я. Д. Ісаєвич локалізує місце появи книги сучасною вул. Краківською, 2.

Характеристика

За призначенням «Апостол» — богослужбова книга. Це вибірка біблійних книг (див. Біблія) або ж фрагментів із них. Для зручності книгу поділено на розділи. Львівський «Апостол» переважно повторює текст московського «Апостола» (виданий І. Федоровим та П. Мстиславцем, 1564). Однак, правопис наближено до вживаного в Україні, перед початком вміщено додаткові пояснювальні статті, а наприкінці — «Повість како начася і како довершися друкарня сія» (публіцистично-автобіографічний твір Федорова, в якому відтворено образ друкаря-просвітителя).

Текст укладено та надруковано кириличним шрифтом гарного малюнку (тим самим, що й московське видання цієї книги). Папір місцевого походження (здебільшого із папірні м. Буська).

Книгу оздоблено високохудожніми дереворитами — численними заставками (51), кінцівками (47), художніми ініціалами (23), а також трьома фігурними гравюрами. У створенні цих прикрас органічно поєднано засади мистецтва Ренесансу з традиційними мотивами і прийомами місцевої народної творчості. Виготовляли їх різні майстри. Більшість заставок, дереворитні ініціали і рамка на фронтиспісі, оздоблення герба Г. Ходкевича, ймовірно, належать І. Федорову. Зображення євангеліста Луки на фронтиспісі підписано ініціалами ЛП і WS. Монограми гіпотетично розшифровуються так: ЛП — Лаврентій Пилипович (Пухала, львівський художник, з яким Федоров співпрацював) і WS — Вендель Шарфенберг (можливо, краківський гравер, який підписував свої роботи цими літерами). Цю монограму поставлено й під друкарською маркою І. Федорова — рослинною композицією з гербами м. Львова і самого друкаря.

Значення

Тривалий час вважалося, що львівський «Апостол» — перша друкована книга на теренах України. У 2000-х цю тезу взяли під сумнів (див. С. Дропан). Водночас, «Апостол» залишається першим фактографічно підтвердженим друком в Україні. Попри те, що львівське видання повторює попередні видруки І. Федорова, книгу виконано на вищому технічному рівні та виправлено помилки, яких друкар припустився раніше.

Оригінальні федоровські дошки з декоративними прикрасами використовували українські друкарі протягом 17 — поч. 19 ст. Збереглося (зареєстровано) 103 примірники «Апостола».

Література

  1. Огієнко I. I. Історія українського друкарства. Київ : Либідь, 1994. 448 с.
  2. Запаско Я., Мацюк О., Стасенко В. Початки українського друкарства. Львів : Центр Європи, 2000. С. 130–160.
  3. Ісаєвич Я. Українське книговидання: витоки, розвиток, проблеми. Львів : Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2002. С. 112–116.
  4. Мацюк О. Чи було книгодрукування на Україні до Івана Федорова // Вісник книжкової палати. 2014. № 1. С. 28–33.
  5. Cleminson R. M. Ivan Fedorov’s Text of the Apostolos // Canadian-American Slavic Studies. 2017. Vol. 51. № 2–3. P. 185–198.
  6. Гулюк Є. «Апостол» 1574, або запис про Львів у Книзі Історії кирилицею // Духовна велич Львова. 2019. URL: http://velychlviv.com/apostol-1574-abo-zapys-pro-lviv-u-knyzi-istoriyi-kyrylytseyu/

Автор ВУЕ

Редакція ВУЕ


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Редакція ВУЕ Апостол (книга) // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Апостол (книга) (дата звернення: 16.10.2021).


Оприлюднено

Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
12.06.2020

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ