Апостеріорі

Апостеріóрі (лат. a posteriori — з наступного) — філософське поняття на позначення знання, набутого з досвіду. Протилежне — апріорі.

Значення понять апріорі / апостеріорі трансформувалось історично. В Аристотеля вони пов’язані з проблемою генезису, тимчасового порядку, першопочаткового та похідного. У середньовічній схоластиці апріорі розглядалось як доведення від причини до наслідків, апостеріорі — навпаки, від наслідків до причин.

І. Кант витлумачив апріорі як незалежне від будь-якого досвіду знання, яке є загальним і необхідним, натомість апостеріорі — як знання емпіричне, досвідне (і в силу цього неістинне). Раціоналізм Нового часу (Г. В. Лейбніц) визначає як апріорне знання на засадах розуму«істини розуму», а знання на емпіричних засадах — «істини досвіду» — вважається сферою апостеріорного. Апріорне застосовується в досвіді; сам досвід можливий на засадах апріорного; апостеріорне, як досвідне й емпіричне, визначається як другорядне.

Знання в цілому можливе лише у єдності апріорного й апостеріорного.

Література

  1. Кант І. Критика чистого розуму / Пер з нім. Київ : Юніверс, 2000. 504 с.
  2. Кант І. Рефлексії до критики чистого розуму / Пер. з нім. Київ : Юніверс, 2004. 464 с.
  3. Кант І. Пролегомени до кожної майбутньої метафізики, яка може постати як наука / Пер. з нім. Київ : Фоліо, 2018. 284 с.
  4. Potter M. The Rise of Analytic Philosophy, 1879–1930: from Frege to Ramsey. New York : Routledge, 2020. 522 p.

Автор ВУЕ

Л. О. Шашкова


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Шашкова Л. О. Апостеріорі // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Апостеріорі (дата звернення: 3.06.2020).


Оприлюднено

Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
21.05.2020

Покликання на статтю

Опитування читачів ВУЕОпитування читачів ВУЕ