Антропохорія

Антропохорія. Садіння картоплі, бл. 1861. Худ. Жан-Франсуа Мілле, Музей витончених мистецтв у м. Бостоні, США

Антропохо́рія (від антропо і χωρέω — просуваюсь) — спосіб дисемінації рослин.

Характеристика

У широкому значенні під антропохорією розуміють несвідоме й свідоме розповсюдження людиною діаспор рослин (найчастіше — плодів і насіння). Дисемінація є передумовою поширення рослин у межах первинного ареалу та визначальним чинником формування вторинного. Роль людини як агента дисемінації зростає пропорційно (так само й значення антропохорії в розповсюдженні адвентивних видів рослин і трансформації рослинного покриву) до збільшення антропогенного навантаження. Свідоме або навмисне розповсюдження діаспор людиною відбувається завдяки інтродукції та акліматизації рослин, унаслідок яких частина видів натуралізується і входить до складу рослинного покриву. За безпосереднього впливу людини здійснюється поширення антропохорів із посівним та садивним рослинним матеріалом, за опосередкованого — завдяки різним видам діяльності. Так, різноманітність знарядь праці і засобів пересування надає людині значно більше можливостей, порівняно з природними агентами розповсюдження діаспор, саме тому антропохорія має подекуди значні переваги на відміну від природних способів дисемінації (передусім більші темпи, швидкість та відстані поширення).

Різновиди

У межах антропохорії залежно від безпосереднього агента розрізняють 3 типи розповсюдження:

  • агестохорію (поширення діаспор транспортними. засобами);
  • спейрохорію (висівання культурних і бур’янових рослин);
  • ергазіохорію (поширення сільськогосподарськими знаряддями і технікою).

Кожен тип антропохорії має свої особливості і переваги.

Агестохорія також може бути навмисною (стосується виключно культивованих рослин) та ненавмисною (не зумовлена особливостями діаспор певних груп рослин). Розбудова транспортних мереж і розвиток транспорту уможливили подолання природних перешкод і відкрили шлях до обміну видами рослин й іншими живими організмами між континентами. Трансконтинентальні залізничні й автомобільні сполучення відігравали і продовжують відігравати значну роль у розповсюдженні рослин як міграційні коридори. Бурхливий розвиток транспорту завжди супроводжувався стрімким поширенням антропохорів у межах материків.

Найбільш спеціалізована серед типів антропохорії — спейрохорія — властива групі сегетальних бур’янів зі специфічним пристосуваннями (насіння подібне за часом дозрівання, морфологічними ознаками тощо). Розповсюдження бур’янів пов’язане лише з певними видами зернових культур та виключно з агроценозами чи іншими видами оброблюваних земель (кукіль звичайний, волошка синя, галінсога дрібноцвіта тощо). Вирішальне значення для розповсюдження спейрохорів мають складність відокремлення насіння культурних і бур’янових рослин, способи очищення врожаю та обробітку ґрунту.

Серед антропохорів чимало адвентивних рослин, значне поширення яких потенційно небезпечне для рослинного покриву, сільського господарства та здоров’я людини.

Антропохори в Україні

До групи антропохорів у флорі України належать усі види північноамериканських айстр, череди, нетреби, а також цикорій дикий, лепеха звичайна, грицики звичайні та багато інших рослин.

Література

  1. Левина Р. Е. Способы распространения плодов и семян. Москва : Издательство Московского университета, 1957. 358 с.
  2. Протопопова В. В. Синантропная флора Украины и пути её развития. Киев : Наукова думка, 1991. 204 с.
  3. Раков Н. С., Сенатор С. А., Саксонов С. В. Антропохория адвентивных растений Среднего Поволжья // Известия Самарского научного центра РАН. 2011. Т. 13. № 5 (2). С. 203–208.
  4. Sádlo J., Chytrý M., Pergl J. et al. Plant Dispersal Strategies: a New Classification Based on the Multiple Dispersal Modes of Individual Species // Preslia. 2018. № 90. P. 1–22. URL: http://www.preslia.cz/P181Sadlo.pdf

Автор ВУЕ

Л. В. Зав’ялова


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Зав’ялова Л. В. Антропохорія // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Антропохорія (дата звернення: 11.05.2021).


Оприлюднено

Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
03.03.2021

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ